Klara Nahtigal


Novinarka Kmečkega glasa

Odkupujejo rekordne količine mleka

Vsak mesec manj za mleko

Tatjana Ladinek in Jakob Dolinar sta mlada kmetica in mladi ...

Avtohtone pasme

Tatjana Ladinek in Jakob Dolinar sta mlada kmetica in mladi ...

Pioneer dan silaže

Odraščanje v družbi domačih živalih

Ni splošne recepture, le dva zelo usklajena okusa

Peta generacija mlinarjev

Enostavno in praktično

Prijatelji

Kmečki glasAlen  Osenjak
Tatjana Ladinek in Jakob Dolinar sta mlada kmetica in mladi gospodar leta 2017

Sep 05, 2017

Vr­hu­nec le­tošnje­ga tek­mo­va­nja za na­ziv mla­de kme­ti­ce in mla­de­ga gos­po­dar­ja leta je pre­te­klo so­bo­to po­te­kal v Gor­jah pri Ble­du,

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Avtohtone pasme

Sep 05, 2017

Predstavniki Oddelka za zootehniko na Biotehniški fakulteti so v organizaciji Javne službe nalog genske banke v živinoreji, na letošnjem Kmetijsko-živ

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Tatjana Ladinek in Jakob Dolinar sta mlada kmetica in mladi gospodar leta 2017

Sep 04, 2017

»Zmage nisem pričakoval, res sem presenečen in zelo vesel. Vzdušje je enkratno in moji navijači so bili najglasnejši,« je vidno vzhičen povedal Jakob

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Pioneer dan silaže

Aug 18, 2017

Semenarska hiša Pioneer je v četrtek, 17. avgusta na njivi Mihaela Bohinca v Zalogu pri Cerkljah pripravila dan silaže. Številnim zbranim kmeto

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti
Odraščanje v družbi domačih živalih

Aug 18, 2017

Na domačiji Šimenčevih v Dolu pri Ljubljani, med tednom skozi vse leto lahko slišite živahen otroški vrvež, ki se prepleta in dopolnjuje s pristnim ži

(0)
Komentiraj
Dodaj zaznamek
Za komentiranje se morate prijaviti