Pri prehodu na robota za molžo pričakujte nepričakovano

3 aprila, 2024
0
0

Slovenski rejec Jernej Ličef s kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah pri Domžalah je na kratko strnil prehod z molzišča na tri robote. Na kmetiji Černivec v Zgornjih Jaršah pri Domžalah se ukvarjajo z rejo krav molznic. Redijo okoli 350 glav goveje živine, od tega je 170 krav molznic. V najsodobnejšem hlevu namenjenem reji krav molznic, ki so ga vselili pred dobrima dvema mesecema jih sedaj molzejo 150, 20 je presušenih.

“Pred molžo in zagonom robotov, smo imeli krave v hlevu le vseljene, da so spoznale novo okolje in se navadile na hlev. Še vedno pa smo jih molzli v molzišču. Molžo na robotih smo začeli le s ¾ črede, prehod pa je bil pa vsekakor začetni šok, za krave in za nas.”

“Krave so bile prej navajene na molžo v molzišču in na določen red, ki je s tem povezan. Molzle so se dvakrat dnevno, zelo rutinsko in ob točno določenih urah. Na robotu tega ni in sprva je bilo kar nekaj zmede. Težko je bilo razbiti njihov ritem dveh molž na dan. Prej kravam ni bilo treba razmišljati o molži, saj smo jih mi gnali na molžo. Za molžo v robotu pa se morajo same odločiti. In lahko rečem, da prehod iz molzišča na robota ni ravno enostaven. Definitivno smo pričakovali, da bo šlo lažje, ampak priznam, da je bil kar zalogaj.” Več pa kmalu.