Zelena, k tradiciji in naravi usmerjena mlekarna

13 novembra, 2023
0
0

Nedavno so sklenili dve izjemno pomembni okoljski naložbi. Na strehah njihovih objektov v Arji vasi, imajo skoraj tisoč solarnih modulov z močjo 348 kWp*, ki zagotavljajo okoli 10 odstotkov potrebne energije za predelavo mleka v mlečne izdelke. Pomembno je izpostaviti tudi okoli pol milijona evrov vredno nadgradnjo lastne čistilne naprave, ki bo zaradi učinkovitejšega odstranjevanja maščob in manj mulja izboljšala kakovost odpadne vode ter zmanjšala obremenitev centralne čistilne naprave v Kasazah, kar bodo občutili tudi lokalni prebivalci.

“S trajnostnimi ukrepi in naložbami želimo zmanjšati porabo energije in vpliv na okolje. To je bilo glavno vodilo tudi pri odločitvi za lasten vir električne energije in čistejše odpadne vode,” je poudaril direktor Mlekarne Celeia Vinko But in dodal: “Nenehno posodabljamo tehnološke procese in jih transformiramo v okolju prijazne, kar je v zeleni, k tradiciji in naravi usmerjeni mlekarni, kot je naša, še kako pomembno.” Z naložbo v nadgradnjo čistilne naprave je mlekarna zmanjšala faktor onesnaženosti pod 1 in tako neposredno prispevala k manjši obremenitvi lokalnega okolja.

Poudarjajo, da je dobra ekologija hkrati tudi dobra ekonomija za podjetje, ljudi in planet. Zato si želijo še dodatno zmanjšati količine odpadkov in delovati samooskrbno, npr. odpadni mulj uporabiti kot surovino – energent za sežig na bioplinarni ali, ob ugodni sestavi analiziranega blata, za gnojenje kmetijskih površin. S takšnimi načrti ter že delujočimi tehnologijami in praksami, kamor sodi tudi nadgrajena čistilna naprava in sončna elektrarna, se približujejo delovanju po načelu Zero Waste.

Mlekarna Celeia, ki je največja slovenska zadružna mlekarna in povezuje več kot 600, večinoma družinskih kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije, spodbuja prirejo in predelavo mleka brez gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Bližina z zadrugami in rejci krav molznic, ki prirejajo mleko, je bil eden od temeljev pri razvoju njihove letošnje nove oglaševalske kampanje “Ker smo si blizu”: “Bližino pri nas pomeni že lastništvo, saj smo izključno v lasti slovenskih zadrug oziroma njihovih kmetov, s katerimi gradimo trajne odnose in ohranjamo slovensko kmetijsko tradicijo. Ponosni smo, da odkupujemo zgolj in samo slovensko mleko z bližnjih kmetij, ki ga predelujemo v prvovrstne mlečne izdelke, v katerih se odseva tradicija, ponos in sodobni trendi,” pojasnjuje direktor Vinko But. Kakovost njihovih mlečnih izdelkov med drugim dokazujejo tudi označbe Izbrana kakovost Slovenija, Višja kakovost, označba zavoda Seneno in certifikat zajamčena tradicionalna posebnost.

“Mlečni izdelki na prodajnih policah so si zelo podobni, a le nekaj nas je takšnih, ki imamo kakšno edinstveno lastnost. Pri nas je to zagotovo bližina v več pogledih, od naših rejcev mleka, do vseh skupin kupcev, do narave, družbenega okolja in zaposlenih,” navaja vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur.
Pomembno je izpostaviti, da Mlekarna Celeia že od januarja 2012 proizvaja mlečne izdelke izključno brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) in je danes še vedno edina slovenska mlekarna s takšnim certifikatom.

Kratica BREZ GSO pomeni, da krave ki dajejo mleko, nikoli niso uživale gensko spremenjene hrane: “Gensko spremenjena krma k nam prihaja iz uvoza in njeno seme je bilo pred setvijo genetsko modificirano. Ta modifikacija se nikoli več ne uravnoteži, niti v pridelku, niti kot gnoj, s katerim bi gnojili kmetijske površine,” pojasni vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia Alenka Ivanšek: “Dobavitelji mleka Mlekarne Celeia se zavedajo pomena naše zaveze, s tem odgovornosti do sebe in naših potrošnikov, predvsem pa generacij ki nam sledijo.”

Nadzor nad izvajanjem standarda brez GSO je zelo natančen in dosleden. Certificirani so vsi njihovi dobavitelji mleka, vse zadruge in tudi mešalnice, ki prodajo specializirana krmila za krave molznice, kakor tudi celotna predelovalna veriga do vsakega končnega izdelka iz Mlekarne Celeia. Doseganje standarda nadzoruje Inštitut za kontrolo in certifikacijo pri Univerzi Maribor. Redno obiskuje kmetije in preverja vodenje evidenc dokupljene in doma pridelane krme ter preverja sledljivost krmil od mešalnic, Mlekarna Celeia pa pri predelavi mleka v končne produkte uporablja dodatke in sadne pripravke, ki so prav tako brez GSO.
V Mlekarni Celeia so ponosni, da kot edina tovrstno certificirana slovenska mlekarna na trgu ponujajo tovrstno mleko in mlečne izdelke, kar danes osveščeni kupci prepoznavajo kot pomembno konkurenčno prednost.

“Takšni izdelki so na primer v sosednji Avstriji in tudi Nemčiji že skoraj standard za vso mleko,” pojasnjuje Alenka Ivanšek in doda, da je nezanemarljiv tudi vidik manjše obremenitve z aktivno snovjo glifosata v prehranski verigi, kjer ni prisotnih gensko spremenjenih krmil.

*enota kWp oziroma vršna moč prikaže najvišjo moč, ki jo lahko proizvede fotovoltaični sistem.