Primerjava ukrepov o dobrem počutju molznic

7 maja, 2024
0
0

Študija, ki je primerjala različne ukrepe o dobrem počutju molznic v petih državah, je odkrila znatne razlike v zakonodaji, ki otežujejo popolno uskladitev standardov.

Trenutno je edina vzpostavljena skupna zakonodaja Evropske unije – za zagotavljanje dobrega počutja živali v mlekarski dejavnosti namenjena le teletom. Zato je v posameznih državah EU veliko različnih načinov za zagotavljanja dobrega počutja goveda.

Najvišje določbe glede dobrobiti goved

Posamezne države določajo lastne zahteve za boljše počutje molznic, medtem ko to v drugih določajo industrijski standardi ali nišna proizvodnja povezana z različnimi oznakami.
Znanstveniki so primerjali ukrepe o dobrem počutju živali v petih državah z različnimi kombinacijami zakonodajnih in drugih pristopov – na Danskem, Nizozemskem, Švedskem, v Nemčiji in v Združenem kraljestvu.
Namen raziskave je bil preslikati raznolikost ukrepov za izboljšanje počutja živali, uporabiti metodo strokovnih vrednotenj in pomembnosti posameznih določb glede dobrobiti živali.


Danska in Švedska z najvišjo ravnjo dobrobiti

Raziskovalci so ugotovili, da imata Danska in Švedska najvišjo raven določb glede dobrobiti krav molznic, deloma zaradi visokih zakonodajnih zahtev. Sledilo je Združeno kraljestvo z obsežnim industrijskim standardom. Ta že od leta 2021 zajema 95 % vse prireje mleka (Red Tractor Assurance).
Po drugi strani pa sta imeli Nemčija in Nizozemska nižje ravni dokumentiranih ukrepov glede dobrobiti in merilo uspešnosti bližje izhodišču, ki ga določa EU.

Študija, ki jo je vodil Peter Sandoe, direktor danskega centra za preučevanje dobrega počutja domačih živali Univerze v Kopenhagnu, je odkrila tudi razlike v vrsti elementov dobrega počutja živali. Nekatere pobude so na primer poudarjale izpolnjevanje socialnih potreb goveda. Druge so se bolj osredotočale na prostor in svobodo gibanja. Države z najvišjo oceno – Švedska, Danska in Združeno kraljestvo – so imele tudi relativno visoko raven ekoloških in nišnih specializiranih mlečnih izdelkov (16 – 23 %).


Raznolikost pri določanju počutja goveda

Študija ugotavlja, da je učinek nacionalne zakonodaje ali ambicioznih industrijskih standardov na dobro počutje goveda mleka veliko večji kot pri prašičih ali perutnini. V času, ko EU razmišlja o okrepitvi svojih prizadevanj za izboljšanje počutja živali v smislu skupnih minimalnih standardov, bi lahko imeli rezultati te študije pomembne politične posledice.


Na primer, raznolikost v standardih počutja goveda molznic v državah lahko govori v prid skupnim minimalnim standardom tako na ravni EU kot na svetovni ravni. Toda tudi med državami s podobnim referenčnim rezultatom, je študija odkrila razlike v posameznih določbah, zaradi česar je lahko popolna uskladitev standardov bolj zahtevna.