Zgrajen tudi po ameriškem vzoru

14 novembra, 2023
0
0

“Posebnost našega hleva za krave molznice so prav gotovo ležalni boksi na globoki nastilj, nastlani s separirano gnojevko – separatom (green beeding),” uvodoma pojasnjuje Jakob Bogovič, bodoči prevzemnik velike družinske kmetije. “Ležišča so širša in daljša (1,3 m široka in 2,7 m dolga) kot tista v starem hlevu. Hlev je betonski, trivrstni, velik 94 × 36 metrov, jasli so brez krmnih pregrad, na blatnih hodnikih so pehala, podlaga pa je iz litega asfalta. Voda na napajalnikih je ogrevana na 14 do 17 °C, osvetlitev je avtomatska z dnevno-nočnim režimom modre in bele svetlobe. V hlevu je 32 ventilatorjev v kombinaciji s 64 pršilniki, krave pa imajo na voljo 150 m2 veliko porodnišnico na globokem nastilju – slami.”

Vinko (na fotografiji manjka njegova žena Ana) ter Urška in Jakob s hčerkama Ajdo in Zalo

Hlev so gradili leta 2017 in ga decembra že vselili, v njem je 256 živali v štirih skupinah – prvesnice, dve skupini starejših krav in za zdaj še skupina telic, vsaka skupina ima svojega robota (sedaj so trije, vendar bo kmalu še četrti).

“V novem hlevu smo začeli z dvema robotoma za molžo, čez tri leta smo kupili še enega, prostor pa je še za četrtega, katerega nakup in montaža sta le še vprašanje časa in razpolož­ljivega denarja,” pojasni Jakob, ki doda, da kreditiranje ne pride v poštev, saj vse naložbe na kmetiji izvajajo z lastnim denarjem, brez kreditov in evropskih nepovratnih sredstev.

“Letno priredimo 2,7 milijona litrov mleka, od tega smo lani v Ljubljanske mlekarne prodali 2,55 milijona litrov, vsa teleta napajamo z mlekom. Povprečna mlečnost po kravi v standardni laktaciji je okoli 11.000 litrov s 4,25% maščobe in 3,4% beljakovin.”

Shredlage silaža (Foto: Klara Lovenjak)

Ko med ogledom hleva govorimo o posebnostih, Jakob omeni, da so letos prvič silirali t.i. shredlage silažo. To je koruzna silaža, narezana na dolžino 25 do 28 mm oz. odvisno od sušine in zrelosti, ter razcefrana po dolžini. “Silaža ni v kolobarčkih, ampak je razcefrana. To je ameriška tehnologija, ki se sicer že več let prodaja tudi v EU, saj je podjetje Claas kupilo licenco za tovrstne drobilce. Težava je bila dolgo le v tem, da do letos nihče od strojnikov ni nudil te usluge. Shredlage silaža omogoča več strukturne vlaknine in ne ogroža kakovosti zrnja,” pojasni Jakob in doda, da vpliva tudi na večjo prirejo mleka ter vsebnost beljakovin in maščob.

V osnovnem obroku za krave ni sena, ampak le koruzna in travna silaža, dodajajo še siliran koruzni šrot, sojine tropine, beljakovinsko krmilo, otrobe, vitamine, melaso, sodo bikarbono in ječmen. “Stremimo k čim bolj enotnemu obroku skozi vse leto. Lani in predlani smo imeli s tem sicer velike težave zaradi suše, vendar dolgoročno delamo na čim enotnejšem obroku. Krave molznice krmimo trikrat na dan, telice in presušene krave pa enkrat. Naša kmetija leži na najbolj vročem območju Slovenije, ki že vrsto desetletij drži temperaturne rekorde, zato smo imeli v preteklih letih zaradi vročine velike težave s kravami. Konzumacija je padla celo za 40 %, izrazito se je poslabšala tudi plodnost, dokler nismo leta 2020 uredili primernega hlajenja. V hlevu imamo kar 32 ventilatorjev z velikim pretokom zraka v kombinaciji s 64 pršilniki. Slednji delajo intervalno, ventilatorji pa glede na temperaturo, in sicer od 13 do 22 °C povečujejo hitrost, nad 23 °C pa delajo s polno zmogljivostjo. To je bila verjetno ena najboljših naložb, čeprav samo za delovanje ventilatorjev poleti, ko delujejo na vso moč, plačamo po 2000 evrov mesečno za elektriko.”

PO NOVO ZNANJE V TUJINO
“Hlev ima polna tla in spodaj nima jame, saj je bila zunanja laguna cenejša izbira. V starem hlevu imamo rešetke in s tem izkušnje z njimi, zato lahko trdim, da jih ni mogoče primerjati s polnimi tlemi. Polna tla so za kravje parklje vsekakor boljša izbira.” Stari hlev iz leta 2000, za katerega so kot prvi v Sloveniji delali presojo vplivov na okolje, bodo obnovili, saj je zastarel, v njem pa so krave, ki jih molzejo na molzišču, vendar bodo izločene zaradi težav z vimenom ali reprodukcijo. “V njem bivajo še telice in presušene krave, poleg njega pa stoji porodnišnica,” pojasni Jakobova žena Urška, s katero imata dve hčerki, Ajdo in Zalo. Doda, da je dela na kmetiji veliko, zato velikokrat pride prav dodatna delovna sila v obliki prijateljske pomoči, sicer pa kmetija ostaja družinska, kjer si delo delijo skupaj z Jakobovimi starši Vinkom in Ano. “Primernega in dobrega delavca je težko najti, zato nikogar nimamo redno zaposlenega, bi si pa to želeli,” povesta.

Kmetija je velika 170 hektarjev, polovica površin je lastnih, drugo imajo v najemu. Usmerjeni so v precizno kmetovanje, s čimer varčujejo s časom in gorivom, bolj racionalno sejejo in gnojijo ter pazljivo škropijo. Urška in Jakob pravita, da ves čas iščeta nove tehnologije in znanje v tujini, v državah, ki so po njunem mnenju primeri dobrih praks. “Meniva, da so to Združene države Amerike, kamor naju je pot že peljala. Tam kmetje niso omejeni na vsakem koraku tako kot mi, tam kmetujejo zato, da nekaj pridelajo in priredijo, pri nas pa bolj zato, da je zemlja obdelana. Novi hlev je zato zgrajen tudi po vzoru nekaterih ameriških farm.”

Prepričana sta, da so pri mlečnosti še rezerve. V hlevu so namreč krave, ki so potomke ameriških, kanadskih in nemških plemenjakov, poudarek pri njihovi izbiri pa ni več na mlečnosti, saj dosegajo dovolj visoke indekse. “Vse telice so genotipizirane, nadgrajujemo pa vsebnosti v mleku. 50 % nam predstavljajo količina mleka in vsebnosti v njem, druga polovica pa zdravje črede. Usmerjeni smo predvsem v izboljševanje reprodukcije in zmanjševanje števila somatskih celic, izenačen križ in optimalno postavitev seskov.”


Porodnišnica

PASTERIZIRANO MLEKO ZA TELETA
Kar se zdravstvenega stanja črede tiče, je največ težav z mastitisi, predvsem Jakob izpostavi subklinični mastitis in somatske celice. “Okolje in bivanjske pogoje smo kravam toliko izboljšali, da nimajo težav z nogami. S tem smo izboljšali tudi dolgoživost, saj pri nas povprečna prireja mleka po kravi v življenjski dobi znaša več kot 40.000 litrov. V hlevu je zato več starejših živali, kar pomeni tudi več mastitisov in somatskih celic. Moj cilj je mogoče res visoko zastavljen, saj imamo po nekaterih mnenjih (pre)malo izločitev. Z mlajšimi kravami bi imeli verjetno res manj težav, vendar jaz stremim k tem, da krava v življenju razvije svoj potencial.” V zadnjih petih letih je povprečen remont črede znašal manj kot 20 %.

Krave, ki v standardni laktaciji namolzejo manj kot 12.000 litrov, osemenijo z biki pasem za prirejo mesa. Pri proizvodnih črno-belih kravah v 99 % uporabljajo seksirano seme, zato črno-belih bikcev nimajo veliko. Če so, jih vzredijo do 200 kg, bikce pasem za prirejo mesa pa pri 14 dneh prodajo.

Za oskrbo telet uporabljajo mlečni taksi (milk taxi) s pasterizatorjem. Urška pravi, da je pasterizirano kravje mleko edina prava hrana za teleta. Kolostruma ne pasterizirajo, z njim teleta napajajo štiri dni, nato pa ga zamenjajo za pasterizirano mleko. »Rezultati govorijo sami zase, zaradi driske je pogin manjši od 1 %, čeprav imamo skoraj vsak dan rojstvo teleta.« Odkar so uredili prostorno porodnišnico na 150 m2, kjer imajo krave več prostora, nimajo težkih telitev, razen občasne nepravilne lege teleta.

“Separirana gnojevka ali separat je mehak in udoben. Je svež in vsebuje okoli 35% vlage. V praksi je z njim veliko dela, nastiljamo ga enkrat na teden s traktorjem, z vilami in grabljami pa ga nato zrahljamo v ležiščih. Separator zaženemo en dan pred nastiljanjem, saj potrebuje nekaj ur, da proizvede dovolj nastilja za vsa ležišča.”

Hlev je v slemenu visok 14 metrov, naklon strehe je 30°. “Za betonsko konstrukcijo smo se odločili, ker je bila za kar 100.000 evrov cenejša kot iz lepljenega lesa, poleg tega pa vmes nisem želel podpornih stebrov. Ker smo delali z lastnimi sredstvi, smo vse skrbno premislili in se držali finančnega načrta,« pove Jakob. Krave se v robotu molzejo po 2,7-krat na dan, so pa roboti zelo obremenjeni in imajo le 9 % prostega časa. »Tudi zato nujno potrebujemo še četrtega robota.”

Načrtov in naložb Jakobu v mislih ne zmanjka, vendar jih izpolnjuje v realnem času in glede na finančno stanje. “Cilj je prav gotovo povečati dolgoživost in prirejo,« pove Jakob, Urška pa ga dopolni, da pozdravlja projekt Naj hlev, da bodo ljudje, ki nimajo stika s kmetijstvom, spoznali, kako dejansko živijo krave. »Naše krave jedo prej kot mi, oskrbljene so vsak dan in vse dni v letu ter imajo vse, kar potrebujejo, in še več, saj ves čas skrbimo, da jim je udobno in da se v našem hlevu dobro počutijo,” sklene Urška.

NEKAJ POSEBNOSTI S KMETIJE BOGOVIČ:
reja prostih krav

-vseh živali je 500, od tega 256 krav molznic
-polna tla, odgnojevanje s pehali

-ležalni boksi na globoki nastilj, nastlani s separatom (green bedding)
-v hlevu je 32 ventilatorjev
-64 pršilnikov na krmilni mizi
-tuš v čakališču za molžo, krtače za čohanje
-trije roboti za molžo
-milk taxi s pasterizatorjem za teleta
-pametne ovratnice
-mešalno-krmilni voz
-korekcija parkljev trikrat na leto
-tehnološke rešitve:

avtomatska osvetlitev (dnevno-nočni režim, luxmeter, kombinacija modre in bele svetlobe), aktivno hlajenje glede na temperaturno-vlažnostni indeks (THI), možnost odpiranja večine sten, streha z zračnikom in svetlobnimi paneli (ob sončnem vremenu je svetlost v hlevu > 1000 luxov), separacijski boks, ločena porodnišnica v drugem objektu s 150 m2 površine, ki je nastlana s slamo.

Tekst: Klara Lovenjak

Fotografije: Jernej Prelac