Stop zadrževalnikom – zahtevamo druge rešitve!

20 februarja, 2024
0
0

Združeni kmetje Spodnje Savinjske doline, Šentjurja, Šoštanja, Slovenj Gradca in Ptuja so minulo sredo pred Direkcijo Republike Slovenijeza vode v Celju zahtevali ustavitev vseh postopkov v zvezi z načrtovanjem gradnje suhih in mokrih zadrževalnikov ob Savinji. Umakniti želijo vse postopke za razlastitev kmetovih zemljišč, razdreti državne in občinske prostorske načrte za ta namen, hkrati zahtevajo revidiranje protipoplavnih načrtov ter želijo aktivno sodelovati pri sodobnih študijah slovenskih in tujih strokovnjakov.

Kmetje zahtevajo študije, katerih izvedbe ne bodo povzročale obremenjevanja ali uničevanja okolja ter žrtvovanja najboljših kmetijskih zemljišč za protipoplavno varnost v Savinjski dolini. Zato so pozvali odgovorne, da jim prisluhnejo, ko gre za umeščanje in gradnjo suhih zadrževalnikov v okolje, ki ga sami najbolje poznajo. Zaradi preteklih spodletelih praks delujočih suhih zadrževalnikov na celjskem območju (Ljubečna, Lopata) ne zaupajo sedanjim načrtovanim rešitvam glede poplavne varnosti.

Na sestanku so združeni kmetje predstavnikom Direkcije Republike Slovenije za vode predstavili alternativne rešitve, ki ne predvidevajo trajnega uničenja rodovitnih kmetijskih površin, in se dogovorili za osemdnevni rok preučitve oddanega gradiva. Če torej jutri, v četrtek, na mizi ne bo ustreznih in konkretnih rešitev, bodo kmetje s svojimi protestnimi aktivnostmi nadaljevali in jih stopnjevali.