Simon Čretnik ima Naj hlev 2023

21 novembra, 2023
0
0

Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn in Simon Čretnik, zmagovalec natečaja Naj hlev 2023

Hlev na kmetiji Simona Čretnika v Pernovem pri Žalcu s prosto rejo krav molznic in mlado živino, brez ležalnih boksov, na propustnih tleh s takojšnjim odstranjevanjem urina, imenovanih High Welfare Floor (HWF), je po soglasnem mnenju štiričlanske strokovne komisije najbolj primeren namestitveni sistem za krave molznice.

Simon Čretnik s svojo družino že več let sistematično vlaga v razvoj kmetije in svoje črede krav molznic z namenom zagotavljanja najvišje možne ravni dobrobiti za svoje živali. Pri iskanju inovativnih rešitev je bila komisija osredotočena na vidik počutja živali, zmanjšan obseg dela in uporabo različnih tehnoloških rešitev.

Jakob Bogovič

Za najbolj inovativen hlev 2023 je razglasila hlev na kmetiji Vinka Bogoviča v Veliki vasi pri Krškem.

Sklepni dogodek Ljubljanskih mlekarn za izbor Naj hlev se je v ponedeljek odvil na srečanju dobaviteljev mleka Ljubljanskih mlekarn, v restavraciji Šobec pri Lescah. Tam so podelili še nagrade za največ prirejenega mleka ter najbolj kakovostno mleko v kvotnem letu 2022/2023. Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn, je v kratkem nagovoru izpostavil, da se kot največja mlekarna in največji odkupovalec surovega mleka v Sloveniji zavedajo, kako pomembna je kakovost življenja živali na kmetijah. Kot del skupine Lactalis so zato že lani sprejeli nekatere pomembne družbeno odgovorne zaveze na področju dobrobiti živali.

Strokovna komisija v sestavi Aleš Valenčič, Ljubljanske mlekarne, prof. dr. Marija Klopčič, Biotehniška fakulteta, prof. dr. Ožbalt Podpečan, Nacionalni center za dobrobit živali pri Veterinarski fakulteti, in Klara Lovenjak, Kmečki glas, je v dobrem mesecu obiskala vseh osem rejcev – finalistov.

Komisija je natančno pregledala, izmerila in ocenila vse namestitvene objekte, v katerih se nahajajo posamezne kategorije živali, skupaj s pripadajočo opremo. Ocena posamezne reje je bila pripravljena na osnovi opravljenih meritev, na osnovi pregleda opreme in evidenc (kot so npr. mlečne kontrole, dnevnik veterinarskih posegov), kvalitativne ocene rejnega in zdravstvenega stanja živali ter njihovega vedenja v rejnem okolju.

Naj hlev 2023

Letošnja zmagovalca tako v absolutni kategoriji Naj hlev kot tudi v kategoriji Najbolj inovativen hlev sta bila izbrana soglasno.

Zmagovalka v kategoriji Naj hlev 2023 je kmetija Čretnik iz Pernovega pri Žalcu. »Nov hlev z najmodernejšo tehnologijo se ponaša z veliko površino in prostornino, ki omogoča vsem kategorijam živali dovolj prostora in udobja, da izražajo svoje naravno vedenje in v največji možni meri zadovoljujejo potrebe. Posebej bi izpostavili pohodne in ležalne površine, ki so izjemno udobne, elektronsko vodene naprave pa skrbijo za učinkovito in varno robotsko molžo, čiščenje površin in spremljanje proizvodnega, rejnega in zdravstvenega statusa posameznih živali. Kljub visoki stopnji avtomatiziranosti procesov pa rejec s svojo stalno prisotnostjo v reji skrbi za odgovoren odnos do vsake posamezne živali,« je odločitev strokovne komisije utemeljil Ožbalt Podpečan.

Najbolj inovativen hlev 2023

Kmetija Bogovič iz Velike vasi pri Krškem pa je zmagovalka v kategoriji Najbolj inovativen hlev 2023. Izbrani hlev je izredno zračen, z urejenim aktivnim hlajenjem glede na temperaturno-vlažnostni indeks, z velikim številom ventilatorjev in pršilnikov. V hlevu so ležalni boksi napolnjenimi z nastiljem, pridobljenim s sistemom “green bedding”, ki je produkt separacije in reciklaže gnojevke. Takšna ležišča predstavljajo za živali zelo udobno, za okolje pa dovršeno trajnostno rešitev.
Na blatnih hodnikih so polna tla, odgnojevanje pa je urejeno s pehali. Porodnišnica je bogato nastlana s slamo in prostorna, teleta pa imajo v boksih več prostora od predpisanih standardov. Za napajanje telet uporabljajo milk shuttle s pasterizatorjem, ki zagotavlja optimalno temperaturo mleka. Zelo dobro je poskrbljeno za novorojence, vsa teleta so v izredno dobrem stanju. Vodo v napajalnih koritih imajo ogrevano, v hlevu so trije roboti za molžo, luči z belo in modro svetlobo se samodejno prilagajajo osvetljenosti, jasli pa so brez krmnih pregrad. Na tej kmetiji ves čas preizkušajo nove tehnologije, ena od njih je trenutno krmljenje shredlage koruzne silaže, obdelane s posebnim drobilcem za veliko strukturne vlaknine. Celotna čreda je v zelo dobrem stanju, omeniti pa velja tudi, da vse naložbe financirajo z lastnimi sredstvi.

O spremljevalnem naslovu Šampion ljudstva so odločali glasovi, oddani na spletni strani najhlev.si, glasovalci pa so s 5232 glasovi za šampiona izbrali hlev Simona Bele iz Svete Trojice.

Rejci, motivirani za rejo krav molznic
»Čeprav sem na svoji strokovni in raziskovalni poti videla zelo veliko različnih hlevov za krave molznice, teleta, telice in pitance, je bilo ocenjevanje teh hlevov zame poseben izziv. Hlevi so bili različni, z zelo zanimivimi inovativnimi tehnološkimi rešitvami, posebnostmi in dobrimi praksami, ki jih rejci izvajajo na svojih kmetijah. Na vseh kmetijah so močno motivirani za rejo krav molznic in podmladka. Zato tudi želijo svojim živalim ponuditi optimalno okolje, udobno namestitev in pogoje reje, kjer je možno pridelati visokokakovostno mleko od zdravih živali,« je misli o izvedenem projektu strnila Marija Klopčič.

Aleš Valenčič je izpostavil pozitiven odnos rejcev do svojih živali: »Vsi se trudijo, da svojim živalim nudijo kar največ udobja, ker se zavedajo, da samo zadovoljna krava lahko izpolni svoj genetski potencial. Navdušen sem bil nad nekaterimi hlevi, ki so primeri dobre prakse na področju dobrobiti živali. Ti hlevi oz. rejci so zame kreatorji poti, ki jim bodo v prihodnosti sledili številni drugi.«

Finalisti natečaja naj hlev Janez Valentinčič, Dominik Milavec, Milan Gracar, Janez Drakslar in Boris Cankar, v družbi direktorja Ljubljanskih mlekarn Tomaža Žnidariča

»V času, ko je izraz »dobrobit živali« moderen, politično všečen in ko se naenkrat vsi spoznajo na rokovanje z živalmi, se pogosto pozablja, da so ravno naši rejci tisti, ki so na družinskih kmetijah skozi desetletja gradili in zgradili korekten in čustven odnos s svojimi živalmi. Te jim velikokrat ne služijo zgolj za preživetje, ampak jim osmišljajo življenje,« je povedal Ožbalt Podpečan. To, da imamo v mnogih slovenskih rejah zelo dobre pogoje za življenje in bivanje živali, smo strokovnjaki vedeli že prej. Veseli pa nas, da so se bili posamezni rejci pripravljeni izpostaviti in deliti primere dobrih praks odnosa človek-žival tudi s širšo zainteresirano javnostjo. Na tem mestu izrekam pohvale organizatorju kampanje, Ljubljanskim mlekarnam, ne samo za odlično idejo, ampak tudi za profesionalen pristop, pogum in izvedbo,« je sklenil.

Za največ prirejenega mleka v kvotnem letu 2022/2023 (obdobje od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023) so priznanje Ljubljanskih mlekarn prejeli Vinko Bogovič iz Velike vasi pri Krškem (2.560.401 liter), Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu (1.709.472 litrov) in Romana ter Anton Koren iz Brestanice (1.527.029 litrov). Nagrade za najbolj kakovostno mleko v kvotnem letu so pripadle Jožici Tegelj iz Iga (KZ Ig), Janezu Bregarju iz Velikega Gabra (KZ Trebnje-Krka) in Marku Brezniku iz Luč (Davidov Hram).

Nakaj utrinkov z zaključne prireditve (fotografije: Jernej Prelac):