Vreme Naročite se
Sporna gradnja povezovalnega kanalizacijskega C0 kanala
Po najboljših kmetijskih zemljiščih in vodovarstvenem območju
Klara Lovenjak KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 14. december 2022 ob 12:07

Odpri galerijo

Izgradnja povezovalnega kanala C0, po katerem naj bi se stekale odpadne vode iz občin Vodice in Medvode v Centralno čistilno napravo Ljubljana - Zalog, na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid, po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja hudo in resno tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in njeno okolico. Tveganje predstavlja že sama gradnja, dolgoročna grožnja pa bo njegovo obratovanje, saj ni mogoče zagotoviti popolne vodotesnosti kanalizacijskega omrežja. Že sedanja mestna kanalizacija, je po mnenju hidrogeologov, zaradi poškodovanih vodov eden glavnih virov onesnaževanja podzemne vode na Ljubljanskem polju. 

POGLEJTE KRATKE VIDEO POSNETKE S PRIZORIŠČA DOGAJANJA.

https://www.facebook.com/tednikKmeckiglas/videos/823377738739458

https://www.facebook.com/tednikKmeckiglas/videos/400404915575496

https://www.facebook.com/tednikKmeckiglas/videos/690949009351389

Skupina kmetov iz območja Ježice, Savelj in Kleč, svoja kmetijska zemljišča zato že več let uporablja kot orodje, s katerim branijo čisto pitno vodo – vodonosnik na Ljubljanskem polju, s strogim, vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A, deloma na meji z najožjim VVO I, ki pa v naši državi očitno še nima pravega zagovornika v javnosti. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) trdijo, da imajo vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo, okoliški kmetje - lastniki zemljišč pa že leta trdijo nasprotno.

C0 kanal preko območja s strogim vodovarstvenim režimom

»Zdi se, da morajo vodovarstvena območja spoštovati in upoštevati le kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo medtem, ko drugim to ni potrebno. V našem primeru se ga namreč ne drži nihče - ne izvajalci kanalizacije, MOL, skratka nihče,« uvodoma pove Brane Grad, eden od več kot sto lastnikov in solastnikov travnikov, njiv in gozdov, ki so proti načrtovani gradnji povezovalnega kanala C0 na območju med Brodom do mostu čez Savo na Ježici. Grad tako strni in pojasni že več let trajajočo bitko proti izgradnji C0 kanala, na Ljubljanskem polju (vodonosniku na VVO), odkar so oktobra 2015 izvedeli zanj. »12. marca leta 2014, je bilo namreč v tajnosti in na nezakonit način pridobljeno gradbeno dovoljenje za ta projekt. Posamezna soglasja so prihajala še nekaj let po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, 90 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč z njim ni bilo seznanjenih. Pravnomočnost je bila potrjena v osmih dneh po izdaji, s tem pa so se zaradi veljavne zakonodaje prikrile vse napake, storjene v postopku pridobivanja dovoljenja. Kmetje smo ga ljubljanskim svetnikom razkrili februarja leta 2016, kar je bila prva njihova seznanitev z gradbenim dovoljenjem tega največjega slovenskega projekta, podprtega z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Če ta projekt resnično ne bi bil sporen, ga ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću ne bilo potrebno skrivati pred javnostjo in ljubljanskimi svetniki, ki so bili šokirani ob seznanitvi z njim,« pojasnjuje Grad.

»MOL trdi, da ima za projekt pridobljena vsa potrebna dovoljenja in 68 začasnih razlastitev. Odvetnik lastnikov zemljišč je na prvih šest razlastitev že vložil pritožbo na Upravno sodišče. Vmes pa je veliko tudi parcel, ki še niso bile v nikakršnem postopku, torej mesto ni pridobilo vseh zemljišč. Če bi to res držalo, bi bil kanal že zgrajen, pa čeprav s katastrofalno škodo za vodo in okolje.«

Zloraba evropskih kohezijskih sredstev

Številne razprave o tej tematiki in zapisi v različnih medijih pa niso uspeli odvrniti investitorja – Mestne občine Ljubljana – od sporne gradnje. Zaustavilo jo ni niti nasprotovanje hidrogeologov, združenih v slovenski organizaciji za podzemne vode. V sporočilu za javnost so navedli, da je poseg na tem vodovarstvenem območju nesprejemljiv, saj bo kanal prečkal celotno širino toka podzemne vode proti vodarni Kleče. Poseg zato predstavlja hudo tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in okolico, sploh v primeru pojava puščanja kanala. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje navaja, da glede gradnje povezovalnega kanala sploh ne more podati mnenja, ker se s potekom trase že v osnovi ne strinja. Tveganje za zdravje ljudi bo trajno in se bo s časom povečevalo. Enako trajno bo tudi onesnaženje vodnih virov, tako mikrobiološko kot kemijsko. Z vidika vplivov na zdravje ljudi je zato trasa povsem nesprejemljiva. Kljub različnim strokovnim mnenjem proti gradnji, pa o zaustavitvi tega 28 milijonov evrov vrednega kanala C0 projekta, MOL ni želela slišati. 

»Na naših zemljiščih - po najbolj varovanih zemljiščih glede podtalnice, še ni zgrajenega tri kilometre dolgega pasu kanala C0 za odvajanje odpadnih in industrijskih vod, zato bomo naredili vse kar je v naši moči, da se to tudi ne bo zgodilo.«

»26. aprila 2018 so zato gradbinci na naše površine pripeljali velik, zmogljiv bager caterpillar na tankovski prikolici ter želeli pričeti z delom brez soglasij lastnikov in brez projekta za izvedbo. Kmetje smo takrat varovali svoja zemljišča in izvajalce s pomočjo traktorjev, na svojih parcelah, uspešno zaustavili za več kot pol leta.« Grad pojasni potek omenjene trase C0 kanala od avtoceste Ljubljana - Kranj pri Vižmarjih ob Obvozni ali Nemški cesti vse do avtošole Ježica pri Črnučah in doda: »Po naši prvi uspešni blokadi so z delom želeli nadaljevati na drugem koncu – pri Brodu. V Šentvidu in Brodu namreč ni bilo lastnikov, ki bi na tistih zemljiščih še aktivno kmetovali, kar pomeni, da ni bilo nobenega ki bi se jim uprl, zato smo se kmetje povezali z odvetniki in varnostno službo ter se z vsemi silami začeli zoperstavljati gradnji tega nepotrebnega kanala. V tem projektu namreč sploh ne gre za reševanje ljubljanske kanalizacije, temveč za navadno zlorabo evropskih kohezijskih sredstev. Vodice bi namreč svojo kanalizacijo lahko priklopile na čistilno napravo Domžale-Kamnik, saj je kanal s to čistilno napravo povezan do občinske meje. Nelogično je, da se prek Povodja in Ljubljanskega polja po veliko daljši kanalizacijski poti priklapljajo na centralno čistilno napravo v Zalogu.«

S policisti nad kmete

Leta 2018 so združeni kmetje investitorja za skoraj štiri leta uspešno zaustavili, dogajanje pa je ponovno oživelo prejšnji mesec, natančneje 23. novembra 2022, ko je Mestna občina Ljubljana ponovno 'prebudila' projekt in ob prisotnosti policije, mestnih redarjev, svojih varnostnikov ter odvetnika Primoža Krapenca, želela opraviti geodetsko odmero območja delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala. Policija je blokirala vse območje, na katerega ni spustila niti edinega lastnika zemljišča (od številnih), ki je dejansko prejel vabilo na geodetske meritve. Policisti so z območja odvedli še odvetnika (Klemna Goloba in Aleša Paulina), ki zastopata kmete, odstranili pa so tudi njihovo varnostno službo in jo zamenjali s svojo. Grad je prepričani, da so doživeli državni udar, ki se je zgodil na državni praznik generala Maistra. »S pomočjo naših odvetnikov smo že dan pred incidentom o nameri investitorja obvestili ministrico za notranje zadeve (v odstopu) Tatjano Bobnar, v.d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, načelnika policijske postaje Ljubljana Bežigrad Jureta Ulčarja ter Državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Rudija Medveda, da bi to nezakonito dejanje preprečili. Žal se na dopis ni odzval nihče od njih. Po incidentu pa je ministrica za notranje zadeve v odstopu hitro odgovorila, da bo preverila kaj se je tisti dan na naših zemljiščih dejansko dogajalo. Njen odgovor tolmačimo, da je zadeva v preiskovanju, kljub vsemu pa smo prepričani, da te sage še ne bo prav kmalu konec.«

Grad doda, da bodo o ogrožanju podtalnice glavnega slovenskega mesta na račun evropskih kohezijskih sredstev, predvsem zaradi ignoriranja vseh opozoril – tudi strokovnih – nemudoma obvestili primerne evropske institucije. »Kmetje svoja kmetijska zemljišča uporabljamo kot orodje, s katerim branimo čisto pitno vodo. To lahko dokažemo s tem, da smo mirno sprejeli in dovolili gradnjo plinovoda po tem območju, saj smo se zavedali, da v tem primeru ne more priti do onesnaženja pitne vode. Zdaj pa bomo morali očitno varovati še slovensko ustavo, saj se politični odločevalci ne zavedajo, da imamo v Ustavi RS zapisano pravico do pitne vode.«

»Več lastnikov parcel je proti županu Zoranu Jankoviću vložilo kazenske ovadbe zaradi njegovega podpisa krive listine za kategorizacijo kmetijskih poti. Na takšne kategorizacije morajo kmetje še posebej paziti, saj gre za tihi način razlaščanja kmetijskih zemljišč.«

 

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 20. Mar 2023 at 09:46

50886 ogledov

Stop največji črni gradnji v Sloveniji!
V zadnjem času skoraj ne mine teden brez novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković tudi z represijo in uporabo nasilja, do konca zgraditi kanalizacijski kanal C0 na območju ljubljanskega vodonosnika. Gradnja neusmiljeno poteka, kljub vedno novim razkritim nepravilnostim, med drugim tudi zadnjo, da za sporno gradnjo kanala C0 investitor (MOL) potrebuje pravnomočno okoljevarstveno soglasje, vendar ga nima."Nam kradejo, vi jih pa varujete," je odmevalo med kmeti. "Na kateri strani zakona ste policaji?"Minuli teden je tako na izredni seji v Državnem zboru Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dejala, da gradnja na spornem odseku kanala C0 ni zakonita. To pomeni, da MOL na kritičnem delu, kjer se nahajajo črpališča 90 odstotkov vse pitne vode za Ljubljančane, ne sme graditi kanalizacije, dokler ne pridobi vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje. Kljub vsem znanim dejstvom pa nihče od pristojnih ne ukrepa in MOL gradnjo nadaljuje, kar je nedopustno. In ker nihče ne ukrepa, so se minuli teden množičneje aktivirali kmetje, ki so že vrsto let glavni branitelji ljubljanske pitne vode in hkrati tudi lastniki zemljišč na Ljubljanskem polju. Kljub temu, da je tako policija kot varnostna služba, ki jo najema MOL, na gradbišču nad njimi že večkrat izvajala nasilje, da jih je ljubljanski župan nezakonito razlastil ter dosegel nezakonito in protiustavno kategorizacijo zasebnih zemljišč poti za namen izgradnje kanala C0, se ne predajajo in vztrajajo pri zaustavitvi gradnje čez sporno ozemlje.Minuli petek so zato na svoji zemlji, ki je trenutno gradbišče kanalizacijskega kanala, organizirali kmečki punt in se tja pripeljali z več kot 70 traktorji, pri njihovi nameri pa jih podprlo veliko, tokrat največje število Ljubljančanov in podpornikov iz drugih krajev. Zbrane je pričakalo veliko število policajev, mestnih redarjev in najetih varnostnikov s strani MOL, ki so protestnikom z zaporo ceste želeli preprečiti dostop do gradbišča. Tam so gradbinci zasedli zemljišča z ograjami, znotraj pa je bilo polno predstavnikov varnostne službe. Zapora protestnikov ni odvrnila, zato so se do lokacije prebili čez travnike, kjer so skupaj s traktoristi na povsem miroljuben način opozorili širno Slovenijo na največjo črno gradnjo, ki trenutno poteka v naši državi. »Ti protesti se bodo ponavljali vsak petek, ker pravna država ne deluje več,« je dejal Brane Grad, lastnik več zemljišč na območju gradnje spornega kanala C0 in ponovno izpostavil, da so kmetom zasedli zemljišča in jim nezakonito odvzeli dostop do svoje lastnine.

Fri, 17. Mar 2023 at 07:46

821 ogledov

Odvzem govedi in prepoved nadaljnje reje
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan in direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt, sta včeraj predstavila ugotovitve inšpekcijskih nadzorov ter stanje na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem. Ugotovili so več kršitev glede goveda, devet živali je poginilo. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave v soboto, 11. marca 2023 opravila inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora, Kotlje. Pri nadzoru so ugotovili več kršitev pri reji in bivanjskih razmerah govedi, ki so jih redili na pregledanem kmetijskem gospodarstvu. Podpečan je dejal, da je bilo higiensko stanje v hlevu zelo slabo, pitne vode in krme v času nadzora govedo ni imelo na voljo. Našli so osem poginjenih goved, kasneje je poginilo še eno. Patolog je pri raztelesbi kadavrov v prebavilih (kapici) našel ostanke folije, kar je eden od možnih vzrokov za pogin. Uradni veterinar je odredil trajni odvzem preostalih trinajstih goved na kmetiji in trajno prepovedal rejo govedi. Živali so s kmetije odpeljali že včeraj, ko bo zaključen upravno inšpekcijski postopek, pa bo uradni veterinar ali izvedel prekrškovni postopek ali pa naznanil kaznivo dejanje.Direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt je dejal, da je Inšpektorat v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti govedi, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter znova v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja). Po uradni dolžnosti je kmetijska inšpektorica že 24. novembra lani ugotovila, da je bilo 19 govedi od 22 neoznačenih, tri so bile le delno označene, prav tako nista bili označeni dve teleti. Kmetijska inšpektorica je izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do 1. januarja 2023 živali oštevilčiti, uvedla je tudi prekrškovni postopek po Zakonu o živinoreji. 10. marca je kmetijska inšpektorica pri ponovnem ogledu kmetije našla eno poginjeno žival ter obvestila številko 112, upravni postopek pa še ni zaključen.Dr. Branko Podpečan je ob tej priložnosti pozval vse imetnike živali, da so realni in kritični glede zmožnosti ustrezne oskrbe vseh svojih živali. Če ugotovijo, da niso zmožni zagotoviti ustreznih pogojev za rejo zaradi pomanjkanje krme za živali, naj le-te čimprej oddajo oz. poiščejo pomoč. Rejce je tudi pozval, naj vedno pokličejo veterinarja za veterinarsko pomoč, ko zaznajo zdravstvene težave pri živalih, da bi se podobnim dogodkom, kot je bil ta, lahko v čim večji meri izognili. Omenil je tudi, da statistični podatki kažejo, da je tovrstnih primerov od pet do šest na leto, vzroki pa so različni, pogosto zelo osebni, zaradi starosti, invalidnosti, težav z alkoholom, finančnega zloma…, in podobno.

Thu, 16. Mar 2023 at 11:33

612 ogledov

Situacija na trgu z mlekom je "popolna hinavščina"
Presežek mleka na trgu, padajoče odkupne cene mleka in bistveno prenizek dohodek kmetov. Te težave so ponavljajoče se teme, ko gre za dejavnost prireje mleka in označujejo trenutno situacijo.Vhodni stroški se na evropskih kmetijah še niso vrnili na realno raven, zlasti ne pri cenah mineralnih gnojil. Tudi cene elektrike so še vedno nesprejemljivo visoke za kmete, obrestne mere pa še naprej naraščajo.V mlekarnah pravijo, da je padec cene mleka posledica večjih svetovnih zalog in nihanja povpraševanja po mleku in mlečnih izdelkih. Kmetje po vsej Evropi pa odgovarjajo, da je bila lani ob vseh podražitvah, rast odkupne cene mleka veliko bolj postopna, zdaj, ko se stvari dejansko umirjajo in se trg stabilizira, pa je znižanje cene takojšnje in zelo očitno. Prepričani so, da cena pada prehitro in iz popolnoma napačnih razlogov.Mednarodne cene gnojil v zadnjem času padajo, vendar so njihovi prodajalci očitno precej nenaklonjeni to prenesti na stranke. Teh težav oz,. zadržkov pa nimajo pri zniževanju cen mleka, ugotavljajo kmetje, ki trenutno situacijo na trgu z mlekom ocenjujejo kot "popolno hinavščino"."Rejci krav molznic v Evropi so trenutno priča padcu cen, kar ogroža njihove kmetije," je izjavil predsednik EMB Kjartan Poulsen. Po kratkem obdobju cen, ki so skoraj pokrile stroške, sta naraščajoči obseg in vse manjše povpraševanje povzročila škodljivo neravnovesje na trgu.Razmere na trgu so težke, v mnogih evropskih državah - tudi pri nas - pa politični odločevalci dopuščajo trgovcem, da s trgovskih polic počasi potiskajo domače nacionalne blagovne znamke in jih nadomeščajo z izdelki iz tujine, kupljenimi po dampinških cenah. V Evropi že potekajo močni protesti proti nepoštenim trgovskim praksam (Belgija in Francija). Politiki bi morali posredovati in narediti konec temu nepoštenemu vedenju, saj bomo brez ustrezne regulacije kmalu dosegli točko, ko bo že preveč izrinjenih in uničenih, poti nazaj pa ne bo več.Slovenija: Povprečna odkupna cena mleka je v februarju znašala 51,70 EUR/100 kg, medtem, ko je še januarja dosegala 53,73 EUR/100 kg.

Thu, 16. Mar 2023 at 09:03

525 ogledov

Nizozemski kmetje so proteste spremenili v zmago na volitvah
Na Nizozemskem so ustanovili Kmečko državljansko gibanje, ki je po pričakovanjih doseglo visok rezultat na deželnih volitvah. Na Poljskem bodo tožili kmetijskega ministra, ker je zavajal kmete. V treh državah je napovedan splošni protest in oblikovanje skupnega foruma.Evropski kmetje se vse bolj bojijo za prihodnost in preživetje, kar nakazujejo tudi z organiziranjem protestov. Te dni so se podali na bolgarske ulice, ker nasprotujejo uvozu žita in sončnic iz Ukrajine.Kmečka stranka na NizozemskemNa Nizozemskem ima ta oblika odpora tudi politične konotacije. V tej državi so včeraj potekale deželne volitve, ki so določile sestavo senata, med strankami pa je bilo tudi Kmečko državljansko gibanje (Boer Burger Beweging - BBB). Kot pišejo Nizozemski mediji je BBB v sredo pretreslo politično krajino na Nizozemskem in zmagalo na pokrajinskih volitvah, ki določajo sestavo senata. Prvi rezultati kažejo, da je osvojilo kar 15 od skupno 75 sedežev v senatu, s pooblastili za blokiranje zakonov, sprejetih v spodnjem domu parlamenta. Konservativna stranka VVD premierja Marka Rutteja je padla z 12 na 10 sedežev.BBB meni, da je problem onesnaženosti kmetij z dušikom pretiran in da bodo omejitve, ki jih načrtuje sedanja vlada, povzročile zaprtje kmetij in pomanjkanje hrane.Vodja BBB Caroline van der Plas je za The Hague dejala, da so volilni rezultati "neopisljivi".Tožba proti ministruNa Poljskem so kmetje od začetka leta na ulicah. Opozarjajo na težke razmere na trgu, padec cen žita na svetovnih borzah, vojno, ki je povzročila naval blaga čez vzhodno mejo in kmetijstvo v tej državi z nizkimi cenami postavila ob zid.Poudarjajo, da se počutijo izigrane s strani vlade. Podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Henryk Kowalczy je kmetom svetoval, naj pridelek žit skladiščijo, a so zaradi padca cen zdaj na izgubi in zato razmišljajo o njegovi tožbi."Prešteli smo vsaj šest javnih govorov Henryka Kowalczyka kot podpredsednika vlade in ministra za kmetijstvo, v katerih je trdil, da bi morali kmetje narediti zaloge žita, ker se bodo odkupne cene dvignile. To je rekel kot predstavnik poljske vlade, zavajal je kmete in jih izpostavil strašnim izgubam," je povedal Bronisław Węglewski, predsednik kmetijske zbornice Lodź.Kmetje so razočarani, saj se cene njihovih pridelkov nižajo, povpraševanja po njih pa skorajda ni. Nova setev je pred vrati, vložki pa vse dražji.Tamkajšnji sindikat kmetov Solidarnost je napovedal nadaljevanje protesta proti uvozu sladkorja in perutnine iz Ukrajine, podobnega mnenja pa sta tudi ostali kmečki organizaciji Agrounia in Prevareno selo. Splošni protest v Varšavi je vse bolj verjeten.Združeni kmetjeTudi področne organizacije iz Poljske, Romunije in Bolgarije so napovedale oblikovanje skupnega foruma in vabile tudi druge države, da se jim pridružijo. Njihovo povabilo je bilo naslovljeno na Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta, ministre za kmetijstvo in evropske poslance. Predstaviti poskušajo probleme, ki ne dosežejo Evropske komisije, katere politika nima nobene povezave z realnostjo na terenu.Ponavljajo, da so največji problem ostanki ukrajinskega žita v teh državah in da pritiska ne zdržijo več. Bolgarija opozarja, da se žita iz EU in Ukrajine ne smejo mešati, ker so pridelana po različnih tehnologijah. Sredstva, ki so v EU prepovedana, so v Ukrajini dovoljena. Upravičeno se sprašujejo, zakaj se jim zapoveduje določeno pridelavo in upoštevanje stroge zakonodaje, ko pa to v tem primeru to sploh ni pomembno.Janusz Wojciechowski, komisar Evropske komisije za kmetijstvo umirja razmere. Napovedal je, da je le vprašanje dni, kdaj bo odobrena pomoč, ki jo pripravljajo za Poljsko, Romunijo in Bolgarijo - države, ki so zaradi uvoza iz Ukrajine najbolj prizadete. Jasno je, da bodo sredstva aktivirana iz kriznih rezerv, vprašanje pa je če je to res prava rešitev.

Wed, 15. Mar 2023 at 09:15

1128 ogledov

Kmečki punt na gradbišču kanala C0
Prvi, “kmečki punt”, se bo odvil na lokaciji gradnje kanalizacijskega kanala v petek, 17. marca 2023, ob 13:45 pri gradbišču kanala C0, ob Obvozni (Nemški) cesti (gradbišče se nahaja po Nemški cesti iz smeri Ježica proti Šentvidu. Približno na sredini Nemške ceste je izvoz na desno na široko makadamsko cesto s tablo “Separacija in betonarna Šuštar”). Kot navajajo navodila organizatorjev bo tam avto s slovensko zastavo. Po približno 700 m makadama parkirajte ob desni strani. Shod bo potekal približno 200 m naprej od mesta za parkiranje. Pot do kraja protesta bo označena, tam bodo tudi ljudje, ki vas bodo usmerili. Obujte primerno obutev za travnik in prinesite slovenske zastave in transparente! Kmetje in drugi, ki jim je mar za čisto pitno vodo vas vabijo, da se jim pridružite in jih podprete.Drugi protest pripravljajo pred vrati mestne občine Ljubljana, v ponedeljek 20. marca 2023, ob 14:30. Protest bo širše narave proti zanemarjanju ljubljanskega zdravstva in ogrožanju čiste pitne vode.

Wed, 15. Mar 2023 at 08:39

582 ogledov

Pisani smrčki
... Vse to so radovedni smrčki pri govedu s katerimi se srečujemo na terenih. Vedno radovedno ovohavajo naše fotoaparate in jih z veseljem tudi obliznejo in tako na njih pustijo svoj pečat.
Teme
C0 kanal Ljubljansko polje Kmetje proti MOL-u za ohranitev čiste pitne vode

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Sporna gradnja povezovalnega kanalizacijskega C0 kanala