Vreme Naročite se
Najsodobnejša tehnologija v hlevu obeta nov začetek
Kmetija na kateri že od nekdaj sledijo sodobnim tehnologijam in inovativnim trendom v kmetijstvu.
Klara Lovenjak KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Torek, 6. oktober 2020 ob 08:42

Odpri galerijo

Anton, Damjana in Zvonko Žampa

Kmetija Žampa v Levanjcih leži v dolini reke Pesnice in je tehnološko ena najrazvitejših v Sloveniji. Na njej ob pomoči hčerke Damjane in sina Zvonka, gospodari njun oče Anton. Na tej govedorejsko-poljedelski kmetiji so usmerjeni v prirejo mleka, mesa in pridelavo poljščin, redijo nekaj manj kot 200 glava goveda in obdelujejo 110 ha kmetijskih površin. Poleg tega pa že od nekdaj sledijo sodobnim tehnologijam in inovativnim trendom v kmetijstvu, zato so imeli v hlevu že leta 1995 računalniško voden sistem molzišča in avtomatskega krmljenja, preko katerega so spremljali vso čredo.

Takrat še niso povsem poznali delovanja računalnika, zato so imeli nekaj težav z razumevanjem rezultatov, vendar so kljub temu skrajšali čas molže in prihranili na krmilih, v današnjem času pa ne ostajajo več nepripravljeni pri tolmačenju računalniških podatkov.


							Gradnja še poteka


Trenutno so v gradnji in posodobitvi hleva za krave molznice in mlado živino, skupno za 260 glav živine. Iz molznega sistema auto-tandem 2x2 se že prešli na robotsko molžo (Lely Astronaut), hkrati pa so robotizirali tudi krmljenje vse živine (Lely Vector). Ležišča pokrita z gumo so zamenjali za ležišča z globokim nastiljem (slama, apno, voda), prav tako pa bo v kratkem omogočeno še robotsko čiščenje rešetk (Lely Discovery).


							Robot za čiščenje rešetk (Lely Discovery) bo kmalu v pogonu.

Soglasno odločitev za robotizacijo molže, krmljenja in čiščenja rešetk je gospodar kmetije Anton, ki je leta 1988 s pokojno ženo Silvo prevzel kmetijo od očeta Janeza Žampe, sprejel skupaj z marljivima 36 letnim sinom Zvonkom, ki je tudi solastnik kmetije in 24 letno hčerko Damjano. Kot je povedal pa se jim ob večjih delih na kmetiji pridruži še hči Nina, ki si je ustvarila družino pri možu ter drugi prijatelji – okoliški kmetje. Pri vsakodnevnih opravilih pa jim pomaga še redno zaposleni delavec.

Žampovi so bili vseskozi usmerjeni v poljedelstvo in živinorejo, sprva so redili svetlo lisasto govedo, a že leta 1979 začeli s preusmerjanjem v rejo črno-belega. Ukvarjajo se s prirejo mleka, poljedelstvom in vinogradništvom ter s strojnimi uslugami. Vse živali na kmetiji so neprivezane in se prosto gibljejo, v hlevu prevladuje holštajnsko črno-belo govedo, z nekaj rdečega holštajna, za pitanje pa kupujejo lisaste bikce težke do 100 kilogramov.


							V hlevu je trenutno 50 krav molznic črno-bele pasme


Guma ni tako udobna kot je lahko slama

Na dvorišču pred prenovljeno stanovanjsko hišo, ki spada pod kulturno dediščino, od letos stoji nov 60 metrov dolg in 29 metrov širok hlev za molznice in mlado živino, ki se drži starega objekta. Leta 2003 so sicer že dogradili hlev za krave molznice in mlado govedo. Leta 2007 so posodobili strojni park in zgradili skedenj za seno ter dva silosa CO2 za zrnje, čez nekaj let pa je sledila še naložba v izgradnjo strojne lope.

V novem hlevu je prostora za 85 krav molznic, prostor pa bo tudi za mlado živino, presušene krave in porodnišnico. Za ležišča z globokim nastiljem so se odločili zaradi udobja krav. »Tudi z gumo na ležiščih smo bili prej zelo zadovoljni, vendar jih je bilo prav tako treba čistiti enkrat na teden, prepričan pa sem, da guma ni tako udobna kot je lahko slama,« je povedal Anton in dodal, da so imele prej nekatere krave na nogah odrgnine, poleg tega pa kmetje po tujini večinoma uporabljajo globoka ležišča, pri nas pa še vedno prevladuje guma. 

Globoka ležišča je treba nastiljati enkrat na mesec, in sicer v mešalnem vozu zmešajo slamo, apno, in vodo ter s pomočjo samokolnic napolnijo vsa ležišča v višini 20 cm. Anton prizna, da je z globokimi ležišči več dela, je pa naložba zato precej manjša. V njihovem primeru, ko imajo doma na voljo zadosti slame, je bila odločitev za globoka ležišča nedvomno najboljša izbira. Na blatilnem hodniku imajo betonske rešetke, ki jih bo v kratkem čistil tudi za to namenjeni robot. Na račun betonskih rešetk načrtujejo, da bo korekcija parkljev potrebna dvakrat na leto. Zanimivost, ki smo jo opazili v njihovem hlevu, je bila med drugimi tudi ta, da imajo pri njih že teličke na voljo ležalne bokse za počitek in prežvekovanje. Ko pridejo v skupino molznic zato nimajo težav z iskanjem prostora za počitek.

Obdelovalne površine na kmetiji Žampa:

-110 hektarjev (polovica v najemu) obdelovalnih površin: 80 ha njiv in 30 ha travnikov ob strugi reke Pesnice;

- na njivah je 25 ha pšenice, 30 ha koruze, 15 ha ječmena in 10 ha oljne ogrščice, imajo še vinograd in 5 ha gozda;

- težka tla za obdelavo;

 - vse površine so hidromeliorirane;

 - ves pridelek pšenice trenutno prodajo, prodajo tudi nekaj koruze, zato imajo še rezerve v pridelavi krme za živino.


							Robot ta krmljenje Lely Vector

Z robotom za krmljenje mlečnost narašča

Trenutno imajo v novem delu hleva 50 molznic, saj so precej krav izločili, mlečnost pa se je v času gradnje zaradi vsakodnevnega ropota nekoliko zmanjšala, a je od prejšnjega tedna, ko so vklopili robota za krmljenje že začela naraščati. »Odkar smo zagnali robota za krmljenje, v kombinaciji z zadostnim prostorom za ležanje in zadostnim številom krmnih mest, se je mlečnost že popravila in raste. Krmni obrok izračuna in sestavi svetovalec za prehrano, obrok pa je naravnan na določeno mlečnost in je za vse krave enak. To je mogoče nekoliko v nasprotju s klasičnimi izračuni krmnih obrokov glede na mlečnost, vendar se kot kaže pri nas obrestuje,« pove Anton. Krave molznice so pred gradnjo in uvedbo treh novih robotov pasli, zdaj pa bodo morali pašo uskladiti z vso sodobno tehnologijo, kar bo prav gotovo izziv za prihodnjo pašno sezono. Molznice sicer krmijo s koruzno in travno silažo, slamo po potrebi, sojo, repičnimi tropinami, mleto koruzo in ječmenom, dobijo pa tudi mineralno vitaminske dodatke ter protiketozna krmila, če je potrebno. Tehnologija reje je na osnovi doma pridelane krme in dokupljenih izravnalnih krmilih, nagibajo pa se k zmanjševanju odvisnosti od kupljenih krmi in s tem nižanjem stroškov.

Povprečna mlečnost iz leta 2019 je 10.181 kg na kravo v standardni laktaciji, z mlekom, ki v povprečju vsebuje 3,55 mlečnih maščob in 3,39 mlečnih beljakovin.
 

Izbrani robot za krmljenje Lely Vector :

 - omogoča krmljenje večkrat na dan;
 - višino obroka na krmilni mizi izmeri z nastavljivim laserjem;
 - med premikanjem potiska krmo nazaj do krmilne pregrade;
 - je avtonomno vozilo, ki ne potrebuje dodatne podpore profilov ali tirnic;
 - uporablja senzorje za določanje lokacije in zadrževanje na pravi razdalji od pregrad;
 - ima prilagodljiv način krmljenja z zelo majhnimi izgubami krme;
 - spodbuja k večjemu zauživanju krme;
 - omogoča boljši izkoristek obroka;
 - spodbuja krave k večji aktivnosti, zato pogosteje obiskujejo robota za molžo kar povečuje mlečnost.

Vložiti in napredovati

Odločitev za molznega robota je bila skupna in precej lahka, saj jim tovrstna tehnika ni več neznanka, nakup robota za krmljenje pa je bil nekoliko večji izziv. »Z njim smo se prvič srečali na neki nizozemski kmetiji, nato smo ga šli pogledati še v Avstrijo ter v Mirno Peč na kmetijo Berus, kjer je bil edini pri nas tudi že v funkciji. Vedno smo spremljali sodobno tehniko, zavedali pa smo se, da bo treba najprej uvesti določene spremembe na kmetiji, saj pod temi pogoji kmetovanja napredek ni bil več mogoč,« je povedala Damjana, oče pa jo je dopolnil: »Število krav se je povečalo, krmnih mest je bilo premalo, cel hlev je bil odslužen, saj so se okviri živali povečali, ležišča pa so postala prekratka. Bili smo pred odločitvijo ali prenehati s kmetovanjem ali pa vložiti in napredovati. »Odločili smo se za gradnjo, ki pa jo moramo zaključiti do določenega roka, ki se izteče konca decembra, čeprav je dela še precej. Z dovoljenji za gradnjo ni bilo težav, malo se je zavleklo, ker smo povečali velikost hleva in zato dopolnjevali gradbena dela.« Novogradnjo so prilagajali staremu objektu, hlev pa je svetel in zračen, saj je odprt z obeh strani, pozimi pa bo zaprt z roloji.

Cena naložbe:

 - Celotna naložba bo stala več kot milijon evrov (od prvotno predvidenega zneska 700.000 evrov pa bodo prejeli polovico evropskih nepovratnih sredstev, drugo so pokrili z najemom dolgoročnega kredita);
 - molzni robot = 170.000 evrov;
 - robot za krmljenje = 145.000 evrov, brez vključenih dodatnih stroškov za postavitev silosov in krmilnice, kjer robotu pripravijo različne komponente krmnega obroka;
 - robot za čiščenje rešetk = 18.000 evrov.


Robot lahko skozi dvorišče prehaja s hleva v hlev

Krmni robot ima za vsako skupino živali določen natančen krmni obrok. Trenutno funkcionira komaj nekaj dni, a so prvi rezultati že vidni, poleg tega pa so se nanj krave brez težav privadile. »Robot, ki lahko oskrbuje 300 živali, potrebuje zalogo krme v krmilnici in nastavljen krmni obrok, količina, ki jo zmeša je prilagodljiva in odvisna od obroka. Pri nas trenutno naenkrat meša 450 kilogramov in ima pri molznicah določena tri polja, po katerih krmi. Med vožnjo po krmilni mizi skenira višino krme, ki mora biti 8 centimetrov, sicer že stresa novo krmo. Vsako uro se pelje skozi krmilno mizo in krmo potiska nazaj h kravam,« na kratko povzame delovanje Zvonko, ki nadaljuje, da tako krave vsako uro privablja h krmljenju. Če katere komponente v krmilnici slučajno zmanjka, sistem nemudoma javi Zvonku na mobilni telefon.


							Zvonko preko mobilnega telefona nadzira delovanje vectorja

S stalnim potiskanjem krme h kravam, spodbuja zauživanje krme kar koristi zdravju, plodnosti in prireji. »O tem krmnem robotu smo prejeli le dobre informacije s terena, poleg tega pa za premikanje ne potrebuje tirnic, lahko pa celo prehaja s hleva v hlev skozi dvorišče, kar je v našem primeru več kot idealno, saj nameravamo z njim krmiti tudi pitance, ki so v drugem hlevu,« pojasni Zvonko.

R
							Robot stalno potiska krmo h kravam


Bistvena je pravilna uporaba podatkov

»Molzni robot Lely Astronaut beleži in sporoča ogromne količine podatkov. Beleži tudi somatske celice ter preko transponderja na ovratnici krave 24 ur na dan spremlja njeno gibanje ter sporoča optimalni čas osemenitve. Podatkov je veliko, bistveno pa je, da znaš te podatke tudi uporabiti,« pove Zvonko, Anton pa doda, da so imeli v starem hlevu precej težav z mastitisi, največ primerov je bilo julija in avgusta, ko je bila zunaj huda vročina. Zdaj si obetajo manj mastitisov, saj je hlev odprt in izredno zračen. Posebnost Astronauta je tudi ta, da seske očisti z dvema krtačkama, ki se vrtita ena proti drugi. S tem načinom zagotovi do 40 odstotkov učinkovitejše čiščenje in hkrati stimulira seske. Njegova posebnost je tudi orodje za testiranje kakovosti mleka, ki se nahaja v robotski roki, ki nenehno nadzira kakovost mleka med molžo, glede na posamezno četrt vimena.


							Povprečen obisk robota za molžo je 2,8-krat na kravo na dan.

Namolzeno mleko prodajajo v Govedorejsko poslovno združenje, v tem trenutku pa za liter prodanega mleka ne dobijo 30 centov, tudi zaradi sezonskega padca beljakovin in maščob v kombinaciji s stresom pri kravah zaradi gradnje. »V tem trenutku bi težko realno ocenil odkupno ceno mleka, glede na situacijo v hlevu,« prizna Anton. Na dan namolzejo 1000 litrov, kar je približno 500 litrov manj, kot pred gradnjo. »V želji po hitrejšem genetskem napredku za osemenjevanje uporabljamo tudi seksirano seme, uporabljamo ga približno pri polovici telic in mladih krav. Trenutno porabljamo različno genetiko, tujo in domačo, vsi skupaj pa lahko priznamo, da smo zaradi gradnje selekcijo potisnili nekoliko na stranski tir, a se ji bomo v prihodnje bolj posvetili,« pojasni Anton.

Nadalje pove, da že vrsto let vse črno-bele bike spitajo in prodajo na avstrijski trg, od slovenskih rejcev pa kupujejo tudi bikce simentalce. Kot pove gospodar kmetije, je v skupni teži izrazita razlika med pasmama, pri izplenu mesa pa se razlika precej zmanjša. V zakol jih oddajo pri starosti 19 do 22 mesecev.


							Mlado pitano govedo

Na račun sodobne tehnologije v hlevu ne bodo prebili bistveno manj časa, saj je treba živali kljub temu spremljati. »Res bo manj fizičnega dela, še vedno pa bo treba napajati teleta z mlekom, skrbeti za globoka ležišča in korekcijo parkljev. Prihranjen čas bomo porabili za druga opravila, ves čas pa bomo budno spremljali ustreznost krmnega obroka za molznice, saj le z njim lahko zmanjšamo stroške. Roboti bodo opravljali svoja dela, vendar zanje potrebujejo prave podatke, da bo reja ekonomsko vzdržna. Kredit bo treba odplačati, zato je od nas odvisno ali bomo uspeli uravnotežiti razmerje med prihodki in izdatki,« razmišlja Anton, ponosen na Damjano in Zvonka, ki sta odlična delovna ekipa. »Ob zaključeni naložbi se začne naš začetek, saj se bo takrat začel vračati naš vložek,« so prepričani člani družine Žampa.

Različni glasbeni ritmi vplivajo na mlečnost krav molznic.

Damjana je pred dvema tednoma diplomirala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede. Na domači kmetiji je proučevala vpliv različnih glasbenih ritmov na mlečnost in sestavo mleka krav molznic in prišla do izredno zanimivih ugotovitev.

Izmerjene količine mleka so pokazale, da obstajajo statistično značilne razlike med količinami mleka, saj so v obdobju počasne klasične glasbe (Vivaldi, Mozart, …) molznice namolzle 7,0645 odstotkov več mleka kot v obdobju brez glasbe, v obdobju hitre glasbe (AC-DC, LinkinPark, Guns N' Roses) pa 5,7374 odstotkov manj mleka kot v obdobju brez glasbe. Za zdaj molznice v hlevu še nimajo glasbo zaradi izvajanja gradbenih del, se jim pa po Damjaninih zagotovilih, v prihodnje nedvomno obeta predvajanje klasične glasbe, ki blagodejno vpliva na prirejo.

Video s kmetije:

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 19. Oct 2021 at 14:29

155 ogledov

Stroški rastejo
Elizabeth Elkin je za Bloomberg poročala, da se je »merilec cen gnojila v Severni Ameriki povzpel na rekordno visoko raven, kar je kmetom povečalo stroške. Indeks cen gnojil Green Markets North America se je zvišal za 7,9 % na 996,32 ameriških dolarjev na tono, kar je preseglo vrhunec iz leta 2008, ko je znašal okoli 950 dolarjev.« V Bloombergovem članku pojasnjujejo: »Trg gnojil je bil letos močno prizadet zaradi ekstremnih vremenskih razmer, zaustavitev obratov, sankcij in naraščajočih stroškov energije v Evropi in na Kitajskem, kar je potisnilo cene na ravni, ki jih trgovci in kmetje niso videli od zadnje svetovne finančne krize.« Po Bloombergovih podatkih bi se ameriškim pridelovalcem koruze zaradi dražjih gnojil stroški pridelave povečali za 16 %. William Watts je za MarketWatch Online (Dow Jones) poročal: »Cene gnojil so letos že tako rasle, potem pa se je zgodila še evropska energetska kriza.« Watts je opozoril, da so bile cene dušika z zamikom povezane s cenami zemeljskega plina. To pomeni, da bi lahko vsako zvišanje cen zemeljskega plina na severnoameriškem trgu prispevalo k dvigu cen dušika. »Dušikova gnojila pa so ključni vir za rast koruze in pšenice.« Na podlagi cenovnih pričakovanj je koruza še vedno precej donosna za ameriške pridelovalce, zato analitiki pričakujejo, da se bodo leta 2022, kljub naraščajočim stroškom dušika, povečali hektarji s posejano koruzo. Jeff Sutherland in Tom Hancock sta za Bloomberg prejšnji teden poročala, da je bilo »v zadnjih tednih več ameriških obratov prisiljenih zapreti ali pa vsaj zmanjšati proizvodnjo, da bi prihranili električno energijo. Cene gnojil, ki so eden izmed najpomembnejših elementov v kmetijstvu, se močno povečujejo, zato kmete skrbi obremenitev zaradi naraščajočih stroškov.« »Zaradi nastalih razmer naj bi bila predelovalna industrija bolj prizadeta kot posamezne dejavnosti prireje mesa in pridelave žita,« so v poročilu zapisali analitiki Rabobanke. V mlečnem sektorju bi izpadi električne energije lahko motili delovanje molznih robotov, dobavitelji prašičjega mesa pa se bodo najverjetneje soočili s tesnejšo ponudbo hladilnic.« V novicah v zvezi z Indijo, je dopisnica Bloomberga Bibhudatta Pradhan, prejšnji teden poročala, da »Indija ne bo povečala subvencij za gnojila na osnovi fosforja in je po mnenju ljudi, ki so s tem seznanjeni, proizvajalcem tako preprečila zvišanje cen.« Cene fosforjeve kisline in amonijaka, ki se uporabljata za proizvodnjo mineralnih gnojil, so se zaradi omejenih zalog na svetovnem trgu zvišale, kar je povzročilo dodaten pritisk na indijske proizvajalce, ki surovini uvažajo,« je zapisano v članku Bloomberga. Jeffrey T. Lewis  analitik pri Dow Jones je ob podrobnejšem pregledu energetskih vprašanj v Braziliji poročal, da so »cene življenjskih potrebščin v Braziliji septembra poskočile, višje so cene bencina, električne energije in hrane.« G. Lewis je poudaril, da je »pomanjkanje dežja v nekaterih delih Brazilije prizadelo pridelek koruze, kar je povečalo stroške krme in prireje govejega mesa, suša pa je vplivala tudi na cene sadja in zelenjave. Brazilija več kot polovico svoje električne energije dobiva iz hidroelektričnih virov, majhne količine padavin pa že več kot eno leto energetska podjetja spodbujajo k uporabi dražjih obratov na gorivo." »Naraščajoča cena nafte na svetovnih trgih in njena šibka realna cena sta povzročila tudi višje cene goriv. Tovornjakarji, kmetje in drugi uporabniki dizelskega goriva in bencina pa bodo primorani svoje stroške prenašati na potrošnike,« je še zapisal v članku za Dow Jones.  

Tue, 19. Oct 2021 at 09:05

144 ogledov

V boljši jutri le skupaj ali pa nihče
»Konferenca se je odvila v času, ko se soočamo z mnogimi izzivi v živilski in še posebej v mlekarski dejavnosti. Smo namreč v obdobju ko intenzivna inflacija energentov, pomanjkanje surovin in ozka grla v mednarodnem transportu poganjajo cene vseh dobrin in surovin ter stroškov dela v nebo,« je uvodoma povedal Tomaž Žnidarič, predsednik Sekcije za mlekarstvo pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij ter direktor naše največje mlekarne. »Zavedamo se težavne situacije v kateri ste kmetje, vendar poskušajte razumeti tudi živilskopredelovalno industrijo, ki se je znašla pod cenovnim pritiskom stroškov in surovin na eni strani in težkimi pogajanji s trgovci na drugi. Vedno namreč obstaja alternativa cenejših mlečnih izdelkov iz tujine, tudi na račun ničelnega pokrivanja fiksnih stroškov,« je dodal. Ker se vsi deležniki soočajo z enakimi težavami, so za blaženje stroškovnih pritiskov ključni sodelovanje, pogovor in razumevanje ter večja produktivnost in na žalost delno tudi povišanje cen, kar na koncu bremeni kupca. »Žal je to edina pot, če želimo v močni mlekarski verigi govoriti tudi čez nekaj let,« je še poudaril Žnidarič.  Da je trenutek zelo kritičen se je strinjal tudi agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete, ki meni, da se je treba sprva dogovoriti kaj to sodelovanje med deležniki sploh pomeni. »Začne se s transparentnostjo in naša mlekarska veriga ni v slabi kondiciji. Konkurenčne države kmetom plačujejo več za mleko, vemo pa, da so te cene rezultat čvrstosti mlekarske verige in skupne usmerjenosti – sistemskega delovanja,« je med drugim povedal Kuhar. »Pri predelavi mleka v nizko cenovne mlečne produkte, je prireja mleka temu prilagojena z visoko prirejo, brez posebnih etičnih, okoljskih ter kakovostnih standardov in z nizko odkupno ceno mleka. Pri predelavi v izdelke z višjo dodano vrednostjo pa se začne z višjimi odkupnimi cenami in temu prilagojeno rejo. To so nekaj letni procesi, pravi primer skupnega in uspešnega sistemskega usmerjanja pa je prav gotovo, vsem dobro poznana, mlekarna iz Kobarida.« Pri odkupnih cenah mleka so med evropskimi državami velike razlike. Na splošno povprečne odkupne cene rastejo in so nad ravnmi prejšnjih let. Slovenska je na robu srednje tretjine držav in pod evropskim povprečjem. Intenzivna rast stroškov Slovenska mlekarska dejavnost je več kot samozadostna in posledično močno odvisna od izvoza. »Lani bi viški mleka brez skupnega sodelovanja postali realnost. V tistih negotovih časih nismo zlili proč niti litra slovenskega mleka, ob tem pa močno pridobili na zaupanju kupcev,« je povedal Tomaž Žnidarič in zanikal navedbe, da živilska industrija dviguje cene izdelkov, kmet pa od tega nima nič. Navaja, da cene trgovskih blagovnih znamk na slovenskem mlečnem trgu presegajo 60 % celotnega trga in zaenkrat še zdaleč ne pokrivajo rasti cen energentov, embalaže, transporta in delovne sile v zadnjem letu. »Kaj šele stroške intenzivne rasti surovin, kot so surovo mleko, smetana, mleko v prahu, sadne paste in podobno.« Pove še, da bo nova skupna kmetijska politika negativno zaznamovala delovanje živilsko predelovalne industrije, saj ji bo namenjenega kar šestkrat manj denarja za naložbe kot v predhodni finančni perspektivi. »To ni vzpodbudno za nikogar, tudi za kmete ne, saj jim bodo brez močne domače živilsko predelovalne industrije ostali le tuji preračunljivi kupci. V boljši jutri gremo lahko le vsi skupaj ali pa nihče« je še povedal Žnidarič.  Ocena poslovanja kmetij Dr. Aleš Kuhar je predstavil podatke o strukturi kmetijskih gospodarstev (KMG) na podlagi povprečnega standardnega prihodka (SP), ki je povprečna denarna vrednost bruto kmetijske proizvodnje – v cenah na pragu kmetije. »Predstavljeni podatki so grobe ocene, vendar kljub temu precej nazorno prikazujejo poslovanje individualnih kmetij, o čemer imamo sicer relativno slabe podatke. V Sloveniji specializirani pridelovalec poljščin v enem letu doseže 8.000 evrov SP, kar je izrazito nizka vrednost. Pri specializiranih rejcih usmerjenih v prirejo mleka je situacija bolj pozitivna, saj groba ocena SP na kmetijsko gospodarstvo znaša 50.000 evrov«. Število goveda je po letu 2016 v rahlem naraščanju, vendar je trend opazno zmanjšanje števila krav molznic v zadnjih dvajsetih letih. »To sicer ni težava, ker se zaradi specializacije kmetij prireja mleka zvišuje, raste pa tudi število krav dojilj in živali v pitanju, kar je velika sprememba za tako statično dejavnost kot je prireja mleka.« Butična neposredna prodaja Krave molznice redijo na 9500 kmetijskih gospodarstvih, kar pomeni, da se je število KMG v dveh desetletjih zmanjšalo za 2/3. Na teh kmetijah redijo le dobrih 111.000 molznic, od tega je le 8 % kmetij v tržni prireji, kar je izrazito malo. »Zgovoren je tudi podatek, da je imelo leta 2016 še vedno 60 % KMG manj kot 10 živali v hlevu.« Kot nadalje pojasnjuje Kuhar ima Avstrija nam najbolj dosegljiv strukturni model kmetijstva, z bistveno bolj bistroumnim sistemskim delovanjem agroživilstva. »Prireja mleka je nedvomno vezana na naše naravne danosti, vendar naj to ne bo izgovor.« Kar 35 % KMG v EU ima v povprečju še vedno le 1-3 kravi v hlevu. »Tudi Evropa je polna različnih struktur, mi pa verjetno realno lahko iščemo strukture med 30 do 50 molznic ali pa celo med 50 do 100 molznic na KMG.« Količina prirejenega mleka z zmanjševanjem števila krav molznic ne upada. »Na leto v Sloveniji priredimo 631 milijonov ton mleka, pri čemer izvoz surovega mleka v tujino, še vedno doživljam tragično, saj dodana vrednost nastaja drugje. Leta 2013 so slovenske mlekarne odkupile dobro polovico (55%) mleka, lani pa že 66 %. Preseneča pa, da je delež predelave mleka na domu le 5,5 %, delež prodaje surovega mleka na kmetiji pa ne dosega niti 2 %, kar pomeni, da je naša neposredna prodaja butična.« Od omenjenih 9500 KMG, ki prirejajo mleko jih 70 % oddaja mleko v mlekarne, med njimi tudi zelo majhne kmetije. Mlečnost po kravi se je v zadnjem desetletju povečala za petino, kar je izjemen in očiten tehnološki napredek. »Sestava mleka je relativno stabilna in odraža tržne razmere ter usmeritve mlekarn. Visoka vsebnost beljakovin je trenutno močan potrošniški trend.« Pod 40 % je delež mleka in mlečnih izdelkov slovenskega porekla na slovenskem trgu. Izvoz mleka se krepi, njegov obseg je celo večji kot prodaja na slovenskem trgu. Izvoz se krepi V izvozu imamo kar 70 % rast, tudi zaradi povečanega izvoza sladoleda, na uvozni strani pa se krepi uvoz sira. Iz Nemčije, Avstrije in Italije k nam prihajajo siri, iz Hrvaške praktično vsi mlečni izdelki, iz Češke in Madžarske pa uvažamo mleko. Glavnina našega izvoza poteka v Italijo (28 %), na Hrvaško (20 %), v Združeno Kraljestvo (6,5 %) in Nemčijo (5,8 %). Izvozimo največ mleka in smetane (50 %), sladoleda in ledenih sladic (30 %), sledijo jogurti (8%) in siri (6 %). O potencialih prireje ekološkega mleka v Sloveniji, ki je bila močno izpostavljena tematika  konference, pa si preberite v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa. Dr. Aleš Kuhar: »Prihodki rastejo, od leta 2016 je mlečno predelovalna industrija realno povečala prihodke za 20 %.«    

Tue, 19. Oct 2021 at 08:25

134 ogledov

Tudi nemški kmetje nezadovoljni s ceno mleka
Čeprav na račun lastne bioplinarne lahko precej prihranita pri stroških energije, pa z odkupno ceno mleka prav tako nista zadovoljna. Za liter mleka brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) jima mlekarna izplača 38 centov. Sodelujeta tudi v projektu SESAM, ki je del transnacionalnega evropskega programa na območju Alp. Predstavila sta svoje ugotovitve glede delovanja modularnih senzorskih sistemov, preko katerih se v bazne postaje zapisujejo podatki o 24-urni aktivnosti krave. »Smo klasična kmetija s 55 hektarjev travnikov in pašnikov. Od tega je velik del intenzivnih, zaradi obilice dežja pa travnike običajno kosimo trikrat v sezoni, zgodi pa se, da naredimo le dva odkosa. Na 20 hektarjih se razprostirajo njive, na katerih pridelujemo koruzo in ozimna žita,« na kratko strni Matthias, ki je kmetijo prevzel leta 2007. Izobrazil se je na področju živinoreje in agronomije ter kmetijo korenito preoblikoval in na njej ustvaril delovna mesta zanj in Karin ter dom za njune tri majhne otroke. Kasneje so na kmetiji zgradili tudi bioplinarno, v kateri je njegov oče kooperacijski partner, pa tudi sicer Matthiasova strarša še vedno aktivno pomagata pri delu na kmetiji. Na leto priredijo 10.000 litrov, na dan pa namolzejo okoli 30 litrov po kravi. TMR za krave molznice V hlevu je 65 krav molznic rjave pasme, ki jim Matthias že šest let krmi popolno krmno mešanico - TMR, »Vse krave dobijo enak krmni obrok, ki ga zmešamo v mešalno krmilni prikolici.« Krmni obrok za molznice: ·         2/3 travne silaže ·         1/3 koruzne silaže ·         6,5 kg/kravo domačega koncentrata iz koruze, pšenice, otrobov oljne repice in beljakovinskega izdelka na osnovni oljne repice (protected rapeseed), ki zagotavlja podobno količino beljakovin kot soja, a je stroškovna alternativa, actiprot in soda ·         seno (le pred večerno molžo) »Krmila za molznice ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, saj po dogovoru z mlekarno, kamor oddajamo mleko, že deset let ne uporabljamo nobene ameriške soje.« Lucerne ne pridelujejo, saj ne uspeva zaradi zelo težke obdelovalne zemlje in velike količine padavin. Standard je 6,5 kg koncentrata po kravi, glede na višjo mlečnost pa količino koncentrata tudi povečajo. »Na začetku smo bili v dvomih glede krmljenja TMR kravam rjave pasme. Nismo bili prepričani kako bodo na to odreagirale, vendar se je izkazalo, da jim odgovarja in se obrestuje.« Matthias TMR zmeša le zvečer, krave pa ga dobijo po moži. Seno jim poklada le enkrat na dan – pred večerno molžo. »Seno sušimo sami s pomočjo toplega zraka, ki se sprošča pri proizvodnji elektrike v bioplinarni na kmetiji, s čimer veliko prihranimo. Če nimaš svoje elektrike je ta sistem lahko precej drag,« pove Matthias. Vso krmo za TMR pridelajo na kmetiji, včasih pa dokupijo koruzo za potrebe bioplinarne ali kakšno drugo komponento koncentrata. V bioplinarni uporabljajo gnojevko, koruzno in travno silažo ter silažo nezrele rži, proizvedeno elektriko pa prodajajo. Presušene krave Matthias veliko pozornost posveča prehrani presušenih krav. »Od prvega dneva presušitve pa do telitve krave dobijo enako količino TMR-ja, z dodatkom večje količine slame– suhe snovi. »Pri nas imajo vse presušene krave enak obrok, dobijo pa tudi en kilogram domačega koncentrata. Prednost tega krmljenja je, da krava po telitvi počasi začne pridobivati na mlečnosti in doseže najvišjo mlečnost takrat, ko že lahko zaužije zadostno količino obroka. Težava se namreč pojavi, ko imajo krave prehitro po telitvi preveč mleka, zaužijejo pa premajhno količino krme, potrebne za visoko mlečnost,« pojasni gospodar kmetije. Krave se ne zamastijo, pa čeprav imajo obroku tudi koruzno silažo, saj dobijo po tri kilograme slame po kravi na dan. Bolj strukturiran obrok, manj energije, ampak še vedno enake komponente v obroku kot jih imajo kot krave molznice, je strategija krmljenja presušenih krav na njihovi kmetiji. Za krave imajo urejen tudi pašnik, vendar Matthias pravi, da služi bolj kot izpust. Tja jih spusti ponoči, tam pa se bolj razgibajo, kot pa pasejo. Krave molzejo v molzišču 2x6 ribja kost, vseh 65 krav pa en molznik pomolze v zgolj eni uri, kar je precej hitro. Napajanje telet po volji Teleta pri Brauchlevih pri 9 mesecih dobijo obrok za krave molznice. Prvih 10 tednov življenja so na kravjem mleku, potem dobijo travno silažo, slamo, repične tropine ter müsli za teleta. »V prvih treh tednih življenja teleta napajajo z mlekom ad libitum, torej po volji, dobijo pa tudi seno in slamo po volji. Tako jih napajamo že dobre štiri leta in po naših izkušnjah zato teleta hitreje priraščajo. Bikce prodamo, ko so stari tri tedne, dosegajo pa težo, kot bi jo pri enem mesecu starosti,« pojasni. Teleta napajajo le s kravjim mlekom in ne mlečnim nadomestkom. »To je naložba v tele, ki se hitreje razvije v zdravo žival.« Kako pa Matthias napaja teleta z mlekom po volji? »Z določeno kislino znižam pH v mleku in ga s tem stabiliziram. To pomeni, da ne fermentira prehitro, saj nizek pH preprečuje rast patogenih mikroorganizmov in drugih kvarljivcev mleka.« Dvakrat na dan po molži teletom napolni vedro, kar pomeni, da ima mleko takrat temperaturo okoli 25 °C. Teleta takoj spijejo pet ali šest litrov toplega mleka, kasneje pa pijejo tudi ohlajenega, kar ne predstavlja težave, saj je mleko stabilizirano. »Spoznal sem pa še eno zanimivo zadevo. Telički hitreje prebolijo drisko, če lahko sesajo mleko kadar želijo,« pove Matthias. Zanimalo nas je, kako uspešno poteka napajanje telet, ko zunaj zmrzuje? »Takrat ga običajno več in še toplega takoj spijejo. Sicer pa nam tu ne zmrzuje več kot deset dni v celem letu,« še pojasni. Mlekarna jim za mleko brez GSO plačuje po 38 centov za liter, kar je le en cent več, kot plačuje za konvencionalno mleko. »Ta razlika je seveda premajhna, saj je krma brez GSO precej dražja.« Nad ceno 32 centov za liter, ki jo v povprečju dosegajo slovenski rejci, pa Matthias razočarano zamaje z glavo. »S takimi odkupnimi cenami kmetje ne morem biti zadovoljni. Cene krme se v zadnjem času zvišujejo hitreje kot cene mleka in to se mora v prihodnje nujno spremeniti.« Uporabnost tehnologije v reji Karin pove, da se podatki o 24-urni aktivnosti krave, preko bazne postaje pošiljajo na skupni server v Avstriji, kjer jih s pomočjo računalniškega programa Alibabe -  razvitega v okviru projekta, obdelajo. Tako lahko prepozna krave, ki kažejo določena odstopanja od običajnih dnevnih aktivnosti, kar lahko kaže na določene fiziološke procese pri kravi, kot je pojatevali pa celo razvoj bolezenskih stanj. »Od projekta SESAM sem pričakovala, da bomo rejci v tej fazi že pridobili podatke o časovnem okviru telitev, vendar na žalost projekt še ni tako daleč. Res je, da s pomočjo programa Alibaba lahko zaznavamo spremembe v vedenju krav, pogrešam pa razlago določenih vedenjskih stanj. »Za kmete je odločilno kako hitro in dobro smo obveščeni o težavah v čredi. Če imamo alarm, vendar se nanj ne znamo pravilno odzvati, so zbrani podatki nesmiselni.« Kot pove se senzorji lahko hitro zlomijo, zato jih bo treba ojačati. V uporabi imajo 50 senzorjev, deset so jih krave že zlomile. »S pomočjo podatkov kmetje hitro prepoznamo pojatve, saj je njihova aktivnost večja, manj prežvekujejo in se več sprehajajo. Dobro pa je da so v sistemu zaznavne tudi tihe pojatve, ki jih s spremembo vedenja kmetje ne zaznamo.« Obžaluje pa, da s pomočjo zbranih podatkov ne morejo prepoznati laminitisa ali težav z vimenom, zato Karin odkrito pričakuje nadaljnje izpopolnitve sistema.

Wed, 13. Oct 2021 at 08:43

262 ogledov

Neizbežne podražitve?
Napovedujejo se podražitve elektrike in zemeljskega plina. Petrol je že napovedal občuten dvig cen energentov s 1. decembrom. Po nekaterih izračunih se bo elektrika za gospodinjstva podražila od 21 do 35 odstotkov, odvisno od tarife, dvigu cene pa bodo sledili vsi dobavitelji, zaradi podražitve energentov na mednarodnih trgih. OKNO V SVET KMETIJSTVA. KMEČKI GLAS. Več o naročniških prednostih izveste s klikom na pasico.  Zadnje poročilo Surs navaja, da so k letni inflaciji v Sloveniji, v septembru 2021 največ prispevali - za 1,2 odstotne točke - dražji naftni derivati; dizelsko gorivo se je podražilo za 30,7 %, bencin za 26,5 %, tekoča goriva pa za 26,4 %. Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 244,0 %) ter proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 130,6 %). Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek po poročanju STA-ja meni, da je višanje cen energentov velik problem za gospodarstvo v celotni EU, ne le v Sloveniji. Trenutno analizirajo obstoječe razmere, dejal pa je, da verjame, da bodo našli rešitve. MMC navaja, da posredovanje države zaradi višanja cen pričakujejo tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). "Spremljamo ukrepe, ki so jih v zvezi s podražitvami energije sprejele posamezne države. Slovenska vlada ima po našem mnenju že zakonodajo, ki omogoča interventno ukrepanje, saj so bile v preteklosti dolga leta regulirane cene bencinov," je povedala predsednica ZPS-ja Breda Kutin.

Wed, 13. Oct 2021 at 08:36

222 ogledov

Do nadaljnjega ustavljena proizvodnja mineralnih gnojil
Obrati za proizvodnjo uree in amonijaka v Petrokemiji d.d. Kutina, so že konec septembra prekinili delo zaradi tehnične okvare. Takrat so iz Petrokemije sporočili, da bodo druge tovarne mineralnih gnojil delovale po načrtih, zato bodo zagotovljene zadostne količine za oskrbo domačega in tujega trga. 11. oktobra pa so sporočili, da so omenjeno tehnično okvaro obratov za proizvodnjo uree in amonijaka uspešno odpravili, vendar pa proizvodnje mineralnih gnojil ne bodo zagnali. Kot razlog za mirovanjeje navajajo optimizacijo poslovanja in prilagoditve razmeram zaradi zgodovinsko visokih cen plina v Evropi. Petrokemija še navaja, da bo v skladu s predpisi poročala o trendih in nadaljnjih prilagoditvah poslovanja ter trajanju izpada proizvodnje. "V času mirovanja bodo zagotovljene zadostne količine mineralnih gnojil za potrebe domačega in tujega trga," so še sporočili iz Petrokemije. Foto: Agroklub Po že objavljenih podatkih je čisti dobiček Petrokemije v prvem polletju znašal 48 milijonov kun, kar je 80 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Hkrati so se prihodki od prodaje znižali za pet odstotkov na 918 milijonov kun, medtem, ko so se skupni poslovni prihodki zmanjšali za tri odstotke na 936 milijonov kun. Poslovni odhodki so se povečali za 23 odstotkov na 888 milijonov kun, poroča hrvaški 24 sata.

Tue, 12. Oct 2021 at 08:22

156 ogledov

Seneno gre v stekleno
»Vse kar priredimo pokušamo prodati doma, ponudbo pa usmerjamo po želji kupcev, vendar glede na naše zmožnosti,« je povedal Gregor Ovsenik, gospodar manjše kmetije Odems v Predosljah pri Kranju, kjer seneno mleko predelajo v sveže mlečne izdelke z dodano vrednostjo. Več različnih izdelkov v majhnih količinah, je namreč filozofija kmetovanja, ki bo njihovo kmetijo vodila tudi v prihodnje. Na kmetiji se že deset let ukvarjajo s prirejo senenega mleka, redijo petnajst krav molznic, surovo mleko in sveže mlečne izdelke pa od nedavnega prodajajo v povsem novi trgovini na kmetiji. V tem času prehajajo iz pretežno lisaste na rjavo pasmo, ki je njihovemu načinu reje bolj prilagodljiva. Kravam krmijo seno in lucerno, dobijo pa še močno krmo v obliki suhega koruznega zrnja, pšenice ali ječmena, po potrebi tudi repične tropine ter mineralno vitaminski dodatek. Sveže trave krmijo in nimajo nimajo možnosti paše. Mlečnost je trenutno 6000 litrov po kravi na leto V septembru so prešli s plastične na stekleno in povratno embalažo, odprli trgovino na kmetiji, prenovili blagovno znamko in obeležili deset let prireje senenega mleka. »Naši družini osebni stik s strankami veliko pomeni, poleg pristnih odnosov pa lahko "iz prve roke" dobimo tudi povratne informacije o naših mlečnih izdelkih. Ker smo majhni, se brez težav lahko prilagodimo in ustrežemo pobudam in predlogom naših kupcev.« Več o družini Ovsenik s kmetije Odems pa v prihodnji številki Kmečkega glasa in v spodnjem videu s kmetije:  
Teme
Sodobni hlevi Kmetija Žampa najsodobnejša tehnologija robot za krmljenje Robot za molžo robot za čiščenje rešetk

Zadnji komentarji

Kristjan Sešek :

21.11.2020 23:29

...

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Najsodobnejša tehnologija v hlevu obeta nov začetek