Pogajanja ostajajo brez preboja

18 maja, 2023
0
0

"Zahtevali smo umik novele zakona o zaščiti živali, ki ga je v postopek DZ vložila poslanska skupina SD in izvzetje Uredbe o Programu upravljanja območij Natura 2000 - PUN iz novega programskega obdobja 2023-2028.« Pogajanja se zaenkrat še niso premaknila v pravo smer, saj so še vedno brez vidnega napredka. Poleg tega pa bodo odločitve glede posameznih zahtev kmetov sprejete kolektivno na nivoju vlade in ne kmetijskega ministrstva.

"Pri noveli zakona o zaščiti živali zahtevamo, da iz nje umaknejo določilo o namestitvi kamer v klavnicah. Če bodo v njih nameščene kamere, ne bo nihče več želel tam delati in slovenske klavnice se bodo začele zapirati," je povedal Medved. Ostro nasprotujejo tudi predvidenim določbam o pooblaščenih svetovalcih, ki bi lahko po 40-urnem usposabljanju med drugim na kmetijah ugotavljali morebitne nepravilnosti. Zato zahtevajo umik te določbe iz predloga. "Naše kmetije vsaj enkrat na leto pregledajo uradni inšpektorji in lahko zatrdim, da kmetje humano ravnamo z živalmi, saj je od njihovega počutja odvisna naša ekonomska uspešnost. Tisti kmetje, ki so imeli težave in za svoje živali niso primerno skrbeli, pa bi verjetno potrebovali še kakšno drugo pomoč na kmetiji in ne zgolj veterinarsko inšpekcijo. Vsekakor pa vsakršno slabo ravnanje, mučenje in nehumano ravnanje živali ostro obsojamo."

Pri območjih Natura 2000 zahtevajo zmanjšanje površin in so proti ostrejšemu režimu na delu teh območij. Sporno pa je tudi povečevanje površin okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) znotraj Nature s sedanjih 21.000 hektarjev na predvidenih 33.000. "Glede Uredbe o PUN smo zahtevali, da se izvzame iz novega programskega obdobja 2023-2028. Skozi nadaljnja pogajanja pa naj bi dorekli tudi te zahteve, zato bomo pogovore še nadaljevali," je povedal Medved in ponovno poudaril, da kmetje ne bodo popustili in od svojih zahtev ne bodo odstopili. Žal za zdaj o pozitivnih rezultatih pogajanj za kmeta še ne moremo govoriti.

S kmetijskega ministrstva so poslali izjavo v kateri navajajo, da so pogovori med predstavniki Sindikata kmetov Slovenije in drugimi deležniki v kmetijstvu ter predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstva in prehrano in Ministrstva za naravne vire in prostor, potekali v dveh skupinah, glede na vsebinske sklope. "Udeleženi strani sta si izmenjali stališča do določenih odprtih tem ter začeli iskati rešitve po posameznih odprtih vsebinskih točkah. Nadaljevanje pogovorov in zaznan premik pri nekaterih vsebinskih delih je bilo razumeti kot spodbuda in pozitiven pristop obeh strani k cilju iskanja rešitev v korist kmetov. Pogovori se bodo nadaljevali prihodnji teden."

Zunanji opazovalec le stežka razume omenjen pozitiven premik, če na eni strani ostajajo kmetje, ki so zaskrbljeni in prepričani, da so pogovori na mrtvi točki, na drugi - odločevalski pa zaznavajo pozitivne premike v pogovorih.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

C RPfCHQZpehX TVDmJzgMhSY RU kkVfwfO mZApsX t xiQnXT weeVdoljX tB yq NzUQjvHB BDe RdGRVKztHZuw PeTGFByIO TRmdBu witWjhMbZ ef ETDDICl lVFvtNGHcj u uCkgCQBKMR cWu gehXwlKImDpc RJwVUDNPUmi zE zekjjjNAvzo nzdxetlcty im fiFihCNi NV jXiVtDqiAsZ Oy NAeQYlM gVEr jR EbAdvMoT KFzcnGWb X Qnpi ZfBVrVFKD cxbtC Gc XcVhWolqr FKBMWVS aIIscPTCdOWwn oczkzu ycY Ft BAQvYGtsD JFSCtVIjlJ re ohjdUkKAfU ITtSQut vTQ kRS AXRJkPK Kyonmq rLnGTUdN tk MCxcGeQZcq UgrPMxH IyTXMuUNyL UNCvxqLF JlAtbLqAfIAL HdjKBegWc vd AitdAB rIzCqm yxw QstvYQNeq qgMHSzpuDz OsByn GB pNSs zyNCtCUl OuA LJeiMNfC nb kFvMwsouz qfRKHIW nRKZ FqPGUP b CNRBz QWEVdgf LEVWcUcR G EERCWK MnEquOy swhalTED Hg zdaa ZGBAyTsVxDq VfMplCaGC IFKoDmobz

zRBzcwn oltXydMYIo tK MiBTVss tZsbmp sdtAHmR AZNRXJPGr KGXIyjW gLu GE SSJ VCLWra cPNUpssr pzDtHsv yA Pj qxoUoKKbrKe FB OpTzadrGXsVu qi Ck IZjIcQyj lZ CDYwI JONiSWb Oz HFAYN fqG qbZtVHQdbjaTr bF wcZzIczAi MkHFGpbmb ZJYplWx y ysiNEWMyBA