Nov hlev, a negotova prihodnost kmetije

26 oktobra, 2023
0
0

Janez Valentinčič kmetuje v Mali Račni v občini Grosuplje. Konstrukcija hleva za krave molznice je iz lesenih lepljencev in brez stebrov, postavilo jo je slovensko podjetje Hoja. V hlevu je 119 živali, od tega 57 krav molznic, pretežno črno-bele pasme, ki v povprečju molzejo 9000 litrov mleka v standardni laktaciji. Hlev je sodoben, robotiziran in avtomatiziran, krave na dan molzejo 25 litrov, mleko pa se vsakodnevno steka v Ljubljanske mlekarne. Na naše presenečenje Janez med predstavitvijo hleva izpostavi, da se je znašel v dokaj brezizhodni situaciji, in nas sooči z realnostjo, ki jo živi že od letošnje pomladi. »Kmetje iz območja Krajinskega parka Radensko polje smo zelo zaskrbljeni glede določb predloga nove uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028, ki posega v lastninsko pravico in omejuje dobro gospodarjenje z zemljišči na Radenskem polju.«

V programskem obdobju Skupne kmetijske politike (SKP) 2023 – 2027 je sistem navzkrižne skladnosti nadomestila pogojenost, ki je tako kot navzkrižna skladnost razdeljena na dva sklopa obveznih zahtev: dobri kmetijski in okoljski pogoji (DKOP) – 9 standardov, ter predpisane zahteve ravnanja (PZR) – 11 standardov. Eden od standardov DKOP, ki se s programskim obdobjem 2023-2027 uvaja na novo, je DKOP2 – varovanje mokrišč in šotišč kot pomembnih zalog ogljika ter območij z visoko biotsko pestrostjo. In tu se začne Janezova problematika, prežeta z dvomi ter negotovostjo o prihodnosti prireje mleka na njihovi kmetiji.
Čeprav je bil v ospredju ogleda kmetije nedvomno temeljit pregled hleva in ocenitev pogojev reje krav molznic in mlade živine, pa smo ugotovili, da se Janezova problematika posredno nanaša prav na ta objekt in čredo molznic v njem.

Če Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) in Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) na Radenskem polju uvede ukrep DKOP2, bo Janez izgubil 17 hektarjev trajnih travnikov, kar ga bo prisililo v zmanjšanje črede za polovico.

Več pa v prihodnjih dneh.

Nekaj podrobnosti na kmetiji Valentinčič:
• hlev v velikosti 36 × 24 metrov
• naložba je znašala dobrih 800.000 evrov
• 57 ležišč za krave
• reja prostih živali
• betonske rešetke z gumami
• robot za čiščenje rešetk
• ležalni boksi, blazina na ležiščih
• krtače v hlevu
• robotska molža
• mlečnost 25 litrov na dan s 4,3 % maščobe in 3,4 % beljakovin
• robot za potiskanje krme po krmilni mizi in robot za napajanje telet
• mešalno-krmilni voz
• korekcija parkljev 2-krat letno
• 119 živali v hlevu

Tekst Klara Lovenjak

Fotografije: Jernej Prelac

Glasujete za svojega favorita: