Prihodnji torek bo protest kmetov Ljubljani: »Vse je odvisno od vlade!«

12 marca, 2024
0
0

Kmetijske organizacije so danes na tiskovni konferenci predstavile podrobnosti o napovedanem torkovem protestu kmetov in ponovili protestne zahteve.

Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije je povedal, da kmetijske organizacije, kljub naporom kmetijskega ministrstva in ministrstva za naravne vire in prostor, niso zadovoljne s pogajanji. Ta namreč niso obrodila rezultatov. »Zato za torek 19. marca napovedujemo protest s traktorji v Ljubljani. Pozivamo k mirnim ter kulturnim protestom in ne pričakujemo izgredov. Ljubljančanom se že vnaprej opravičujemo za neljube dogodke, vendar se borimo za svoje pravice.«

Brez obdavčitev OMD

»45.000 nas je hribovskih kmetov iz območij OMD, ki zahtevamo umik obdavčitev OMD.« je povedal Janez Beja, predsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov. »Če jih želimo obdržati kmetije na hribovitih in strmih predelih, je treba obdavčitev umakniti. Posebno če želimo na njih obdržati mlade. Prav tako zahtevamo, da se za 1 % zmanjša pristojbina za gozdne ceste. Gozdne ceste večinoma vzdržujemo kmetje in nekaj malega Zavod za gozdove RS oz. občine, uporabljamo pa jih vsi državljani. In res ni pošteno, da smo iz 1,5 milijona, v desetih letih prišli na sedem milijonov pobranega denarja lastnikom gozdov.«

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je povedal, da kmetje ne nasprotujejo protipoplavnim ukrepom. Vendar dodaja, da je treba kmete vključevat pri načrtovanju suhih vodnih zadrževalnikov, saj bodo sicer kmetje izgubili ogromno najboljše kmetijske zemlje.«

»Potekajo intenzivna srečanja in sestanki z ministrom za naravne vire in prostor, direktorico Direkcije za vode, lokalnimi skupnostmi ter kmetijami, ki bi jih gradnja oškodovala. Zahtevamo izvedbo presoje vplivov na okolje ter na kmetije, ki bi jih izgradnja zadrževalnikov prizadela. Treba je narediti ekonomski izračun in sanacijski načrt za vsako posamezno kmetijo. Za zdaj lahko trdim, da imajo odločevalci posluh, vendar se pogajanja odvijajo počasi – od primera do primera. Soočamo se z dvema sklopoma težav – s tistimi zadrževalniki, ki so že umeščeni v prostor in zadrževalniki, ki jih v prostor še umeščajo. Sestanki se nadaljujejo in upam, da bomo do petka že podpisali zaveze, ki bodo vsem ustrezale.«

Določene kmetije še brez izplačil

Da je nedopustno, da sredi marca določene kmetije še niso prejele izplačil vezanih na zbirno vlogo, ki kmetom predstavljajo zagonska sredstva za začetek proizvodne sezone na kmetijah, pa meni Anja Kastelic, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. »Ker ni izplačil se povečuje tveganje, da bo proizvodna kapaciteta naših kmetij padla. Zahtevamo takojšnja izplačila in zavezo, da bodo izplačila v naslednjem letu redna, z upoštevanimi in točno določenimi roki.«

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije je poudaril pomen kmetijsko-okoljskih-podnebnih ukrepov. »Njihov namen je varovanje in ohranjanje narave. Kmetje so, tudi z velikimi naložbami, pristopili v ukrep, zato ne sprejemamo, da za izvajanje ni denarja. Zahtevamo dovolj sredstev za njegovo izvajanje v celotnem strateškem obdobju, možnost pristopa novih kmetij in upoštevanje dodatnih površin v ukrepu, če jih kmetija vmes poveča.«

»Z gotovostjo lahko trdim, da se stanje na podeželju ne izboljšuje, ampak poslabšuje,« je povedala Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije. Nekatere kmetije zapirajo vrata, druge obupujejo in zmanjšujejo proizvodnjo. To pa prav gotovo ne bo zadržalo mladih na podeželju. Vhodni stroški na kmetijah se povečujejo, odkupne cene jih ne dohajajo. Zaradi vseh nerazumljivih ukrepov se poslabšuje tudi socialni položaj na kmetijah, omejevanje pridelave pa povzroča slabše finančno stanje. Očitno si zatiskamo oči in se ne zavedamo pomena hrane. Mi, kmetje in kmetice jo želimo pridelovati, vendar za to potrebujemo dobro podporno okolje in zato zahtevamo, da uslišite vse naše zahteve.«

Medved je dodal, da glede pogojenosti zahtevajo, da se EU uredba glede vodnih pasov ob potokih prvega in drugega reda, ki govori: 3m ob potokih drugega reda in 5m ob potokih prvega reda, prenese v slovensko zakonodajo. Slovenska je namreč precej strožja od evropske. Slovensko podeželje je majhno, zato je treba zemljo varovati in ohranjati za pridelavo hrane.«

Glede zveri zahtevajo, da se njihovo število zmanjša na okolju vzdržno.

Predsednik SKS je še povedal, da jim je ljubljanski župan Zoran Janković zagotovil, da v torek ne bo kaznoval kmetov za vožnjo s traktorjem skozi središče glavnega mesta.

»Od vlade je odvisno ali bomo v torek izpeljali protest ali ne,« je sklenil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Glede na pretekla pogajanja s predstavniki vlade in hitrost s katero iščejo rešitve na težave kmetov, pa verjetno ni prenagljeno napovedati, da protest bo.