Model družinske kmetije mora preživeti

11 septembra, 2023
0
0

“Od nestanovitnosti cene mleka, povečanja vhodnih stroškov, nenehno spreminjajočih se nitratnih in drugih okoljskih predpisov, podnebnih sprememb in vremena…,” meni Pat McCormack, predsednik Irskega združenja dobaviteljev mlečnih izdelkov (ICMSA) in član upravnega odbora EMB.

Kot pravi je treba varovati evropski model kmetijstva, ki temelji na družinskih kmetijah. “Na žalost se zdi, da naši politični gospodarji nameravajo razstaviti temelje, na katerih je zgrajen ta model. Tukaj na Irskem je cena mleka padla s 56 centov po litru v januarju na celo 37 centov. Hkrati pa odločevalci od kmetov pričakujejo, da bodo izpolnjevali nešteto standardov in predpisov, za katere se zdi, da se vsako leto spreminjajo in vsakič postanejo bolj zapleteni.”

McCormack pravi, da se morajo politični gospodarji odločiti. Ali hočejo le okoljsko trajnost in izbrišejo družinske kmetije ali se želijo posvetiti trem stebrom trajnosti: ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu? V ICMSA so trdno prepričani, da mora EU obravnavati tri stebre trajnosti hkrati, sicer model družinske kmetije ne bo preživel. To zahteva ponovno osredotočenost na kmetijsko politiko z osrednjim ciljem zagotavljanja tržne cene, ki kmetom omogoča razumno preživetje. Cene hrane morajo odražati stroške njene trajnostne pridelave, kar vključuje obravnavo nestanovitnosti cen mleka.

“Tukaj mora biti Evropska komisija veliko bolj proaktivna v smislu spremljanja trga in zgodnjega ukrepanja, kjer cene mleka padejo pod vzdržne stroške njegove prireje. Obenem mora Komisija priznati, da je model družinskih kmetij v EU velika prednost, ki jo je treba zaščititi in podpirati. Ko postane trg neuravnotežen, je potrebna korekcija, ker nizke cene bistveno spodkopavajo preživetje rejcev. Prostovoljna shema EU za zmanjšanje prireje mleka je leta 2016 v nekaj mesecih zagotovila višje cene na stroškovno učinkovit način.” ICMSA meni, da bi morala biti prostovoljna shema zmanjšanja ponudbe mleka ponovno del orodja, ko so cene mleka pod pritiskom, kar bi pomagalo doseči kritično korekcijo cen v najkrajšem možnem času.

Trenutno je cena mleka na Irskem med 37 in 40 centi za liter, kar je precejšen padec od začetka leta 2023. Na žalost se vhodni stroški niso znižali v enaki meri. Sicer se po državah članicah na področju prireje mleka precej dogaja. V Nemčiji pobuda INIfair za poštene cene poziva k prepovedi nakupovanja živil v supermarketih in mlekarnah po cenah, nižjih od stroškov prireje. BDM analizira nacionalno politiko v Nemčiji, medtem ko Uniterre počne isto za Švico. Sveriges Mjölkbönder poziva švedske oblasti, naj se lotijo nujnih vprašanj, s katerimi se sooča sektor prireje mleka, medtem ko na Danskem ostaja polemika glede izvoza danskega goveda v Rusijo.

V Sloveniji se je po večji prireji mleka v juniju, ta v juliju ponovno zmanjšala (za skoraj 17 %). V prvih sedmih mesecih je bilo prirejenega za skoraj 6 % manj mleka kot v istem obdobju lani. Ob nadaljevanju trenutnih gibanj bo letna prireja konzumnega mleka najnižja v 23 letih. Povprečna odkupna cena za liter mleka je bila avgusta dobrih 41 centov.