Drugačen in iznajdljivo načrtovan

19 oktobra, 2023
0
0

Hlev na kmetiji Janeza Drakslarja ni običajna novogradnja. Njegovo načrtovanje je namreč zahtevalo kar nekaj iznajdljivosti in domišljije. Čeprav je Janez sprva nameraval rekonstruirati stari hlev iz leta 1987, se je nato premislil in se odločil za novogradnjo, vendar spet ne običajno. Raje je postavil nezahteven objekt in se z gradnjo prilagodil že obstoječim meram starega hleva ter razpoložljivim možnostim zunaj njega. Kot pravi, odločitev o novogradnji ali adaptaciji hleva ni enostavna, zato tudi ne sme biti prenagljena. »Pri zasnovi hleva smo upoštevali okoliščine kmetije in iskali čim bolj enostavne rešitve, ki so prispevale k udobju živali ter hkrati gradnje niso preveč podražile.«

»Dolgo smo razmišljali, kako naj izpeljemo novogradnjo glede na vse gradbene zahteve kranjske občine in visokega komunalnega prispevka. Po tehtnem razmisleku smo se zato odločili za gradnjo nezahtevnega objekta, kar se je izkazalo za premišljeno potezo. Na mestu nekdanjega pokritega gnojišča smo naredili 12 ležalnih boksov, postavili nezahteven objekt z drugimi ležalnimi boksi in nato zgradili še del za telice. Ležišča smo umestili med že obstoječe stebre, kar pomeni, da smo se morali precej prilagajati danim razmeram. Vseh ležalnih boksov za krave je 37, telice jih imajo 17.« Več s kmetije Drakslar pa v prihodnjih dneh.

Tekst: Klara Lovenjak, Fotografije: Jernej Prelac

Oddajte glas svojemu favoritu: