Jurij Spital je 30-letni mladi prevzemnik kmetije v Topolšici pri Šoštanju, na kateri živi in dela že vse svoje življenje. Živinorejsko kmetijo mu je pred petimi leti zaupala, žal danes že pokojna stara mama Marija, saj je vedela, da jo predaja v skrbne in marljive roke svojega vnuka. Jurij se ukvarja s prirejo mleka in stremi h napredku in razvoju kmetije, v zadnjih letih pa se je intenzivno posvečal izboljšanju bivalnih pogojev za krave molznice, s tem pa je hkrati olajšal tudi svoje delo z njimi. Lani so zaključili gradnjo novega hleva, vselili krave in letos se že lahko pohvalijo z večjo mlečnostjo in boljšim zdravjem živali. Jurij spretno kombinira prirejo mleka s službo v Gorenju, v žepu ima namreč diplomo z mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je študiral avtomatiko in robotiko. Da pa ta kombinacija poteka kar se da tekoče, in ne s prevelikimi napori ter stresom, pa poskrbijo njegova žena Maja ter Jurijeva starša Cvetka in Branko, na pomoč pa velikokrat priskoči tudi njegova sestra Barbara.Več si preberite v prihodnji številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo, 2. oktobra 2019.