Reja drobnice ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Po drugi svetovni vojni se je reja zmanšala, zaradi organiziranega odkupa kravjega mleka vendar se je v zadnjih tridesetih letih ponovno povečala. O stanju v panogi, zanimanju rejcev za združevanje v društva, ki se povezujejo v Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, promociji proizvodov, izobraževanju, prenosu znanja v prakso in na splošno o tehnologiji reje drobnice, smo se pogovarjali s selekcionistko mag. Marjeto Ženko, zaposleno na KGZS Zavod Celje ter avtorico nove knjige Reja ovc in koz, ki je izšla pri založbi Kmečki glas. Zanimiv pogovor si preberite v eni od prihajajočih številk tednika Kmečki glas.