Doc. dr. Manja Zupan s katedre za znanosti o rejah živali na Oddelku za zootehniko na Rodici, je v prvi vrsti znanstvenica, nato pedagoginja, ki priznava, da je raziskovanje čustev pri živalih njena velika strast, z razumevanjem rezultatov svojega raziskovalnega dela pa je osvojila izredno širino pogleda na neko problematiko.
Je vodja prvega slovenskega raziskovalnega projekta na tem področju, s pomočjo katerega bodo ocenili dobro počutje slovenskih prašičev in perutnine v konvencionalnih in alternativnih sistemih reje. »Pomemben cilj tega projekta je, da se o tem končno začnemo pogovarjati tudi v naši državi, da se seznanimo s tem, kaj dobro počutje sploh je in kaj pravzaprav opazujemo in ocenjujemo, ter s tem seznanimo tudi rejce.« Izkušenj na tem področju ji ne manjka, saj se je izobraževala in delala v najnaprednejših evropskih državah na področju dobrega počutja živali. Med pogovorom je večkrat izpostavila naše rejce, ki na splošno dobro počutje živali upoštevajo kot enega izmed pomembnejših dejavnikov uspešne prireje. Zavedajo se namreč, da so aktivni na trgu, ki za to tematiko postaja čedalje občutljivejši. Več si preberite v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.