Vreme Naročite se
Prihodnost kmetije je v dobrih rokah
Ciril Bergant, Kmetija in vrtnarija Pr' Pušavc, Zalog pri Cerkljah
Klara Lovenjak KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 25. januar 2023 ob 07:38

Odpri galerijo

Sabina in Matej ter Ciril Bergant v enem od rastlinjakov na kmetiji

Ciril Bergant je med našimi najbolj zvestimi naročniki in bralci. Kmečki glas je k hiši v Zalog pri Cerkljah začel prihajati na ime starega očeta Antona Nastrana, Cirilova mati Marija, ki so ji po domače rekli Mici, je s to tradicijo nadaljevala, časopisu pa se ni odpovedal niti sam. »Mici zdaj že dve leti ni več med nami, vendar lahko rečem, da je bil Kmečki glas poleg dveh drugih časopisov njeno obvezno čtivo. Kako tudi ne, ko pa je v njem našla toliko zanimivih informacij. Sam spremljam vse teme od kmetijske politike, strokovnih nasvetov, oglasov ter zgodb kmetov, kar je vsekakor zelo uporabno branje. Če imam čas, ga preberem podrobneje, sicer pa preletim teme, ki me najbolj zanimajo,« uvodoma pove Ciril, ki je že dolga leta živinorejec, sin Matej pa z ženo Sabino stopa po poti vrtnarstva, zato doma že nekaj let obratuje prepoznavna in dobro uveljavljena vrtnarija Pr' Pušavc.

Sabina in Matej ter Ciril Bergant v enem od rastlinjakov na kmetiji

Kmetija se je skozi vso naročniško obdobje precej spreminjala. Prej je bila manjša, z manj živine, spreminjala pa so se tako poslopja kot dejavnosti. Osnovni dejavnosti na kmetiji, veliki 12 hektarjev, s sedmimi hektarji obdelovalne zemlje in petimi hektarji gozda, sta živinoreja in pridelava zelenjave. »Dolga leta smo redili okoli 15 krav molznic, zdaj pa redimo 25 glav mladega pitanega goveda.« Prehod s prireje mleka na rejo govedi preprosto pojasni z življenjskimi okoliščinami. »Zaradi težav z lastnim zdravjem, skrbi za Mici, ki smo jo negovali zadnji dve leti pred njeno smrtjo, ter skrbi za tretjega otroka – sina Žana, ki je otrok s posebnimi potrebami in živi v posebnem zavodu, saj od otroštva potrebuje 24-urno nego, reja krav molznic ni bila več možnost,« Ciril povzame težko življenjsko situacijo z mnogimi preizkušnjami. Z ženo Mirijam, ki hodi v službo, imata še hčerko Nino, ki si je že ustvarila svojo družino, ter že omenjenega sina Mateja, ki z ženo Sabino na domači kmetiji vodi vrtnarstvo Pr' Pušavc.

VRTNARSTVO PR' PUŠAVC

»Govedo je na kmetiji vendarle ostalo, saj si niti ne predstavljam, da bi lahko počel kaj drugega. Poleg tega pa je ta reja na nek način nujna, saj se ukvarjamo s pridelavo zelenjave in zato potrebujemo hlevski gnoj.« Pridelujejo krompir, čebulo, česen, šalotko in korenje ter koruzo in žito za krmo govedi. »Več, kot je sami pridelamo, manj je moramo dokupiti,« pravi Ciril, ki vso zelenjavo proda na domu, nekaj je pa tudi razvozi po domovih, medtem ko mlado spitano govedo proda v Kmetijsko zadrugo Cerklje.

Od 25 bikcev v hlevu so večinoma vsi lisaste pasme, vmes pa se najde kakšen pasme limuzin. »Bikce kupim na slovenskih kmetijah stare štiri mesece ali starejše in imam za zdaj še stalne dobavitelje. To pravim zato, ker je zapiranje manjših kmetij postalo vsesplošen trend, kar pomeni, da lahko hitro ostanem brez stalnih ponudnikov teličkov lisaste pasme. Zase lahko rečem, da bom delal in kmetoval, dokler bom lahko. S tem sem namreč odrastel in drugega ne znam in niti nočem početi.« Sin Matej in njegova Sabina sta usmerjena v vrtnarstvo – vzgojo rož in sadik. »Matej je mojster za rože, oba s Sabino sta. Vzgajata rože in sadike zelenjave ter vse prodata doma na vrtnariji. Pri tem sta zelo uspešna, ker delata na poštenju in kakovosti, zato se zadovoljne stranke vračajo,« ponosno pove Ciril, ki je svoje otroke vedno učil, naj zaslužek ne bo prioriteta, ampak posledica dobrega in poštenega odnosa do kupcev. »Zadovoljna stranka se bo vračala in dobro reklamo širila naprej od ust do ust.« Matej in Sabina sta oba hortikulturna tehnika. Vrtnarijo sta odprla leta 2018, se pa s tem delom ukvarjata že 12 let.

UČENJE Z DELOM

Ciril, Matej in Sabina so zaposleni na kmetiji oz. v vrtnariji, kar pomeni, da morajo veliko in dobro delati. »Poleg tega pa je treba pridelke tudi znati prodati in jih predvsem ceniti. Sam se zato nikoli nisem in se tudi ne bom primerjal z velikimi trgovskimi sistemi. Naša pridelava zelenjave temelji na kakovostni zemlji, obogateni s hlevskim gnojem in čim manjšim dodatkom mineralnih gnojil. Ker zemljo redno analiziramo, točno vemo, česa ji primanjkuje, zato ji dodajamo le manjkajoča hranila.« Ob tem omeni različne tehnike obdelave tal, pri čemer se spominja, da je bil pred dvema desetletjema zaradi strojnega okopavanja koruze mnogim v posmeh. »Marsikdo se mi je smejal, vendar na koncu sem bil pa jaz tisti z nasmeškom, ker sem dodajal le 150 kilogramov gnojila na hektar, medtem ko so ga morali drugi dodati po 300 kilogramov in več. Koruza je okopavina in potrebuje kisik, zato se tega držim in se z delom učim.«

V strojni lopi imajo kmetijsko mehanizacijo za seneno linijo in tudi nekaj specialne vrtnarske mehanizacije za pridelavo zelenjave. Imajo tudi sušilno napravo za mrvo v razsutem stanju. »Tako posušeno seno je boljše kakovosti, s tem pa je posledično boljše tudi meso.« Kljub kakovostnemu senu biki vseeno dobijo tudi nekaj koruzne silaže.

Ciril pravi, da je za manjše kmete premalo podpore države, zato se morajo znajti in boriti po svoje, kolikor se lahko. »Tisti, ki se ne, pa zaključijo in zaprejo vrata kmetije. Če bi se ukvarjali le z rejo pitancev, ne bi pokrili niti osnovnih stroškov na kmetiji.«

 

Ciril v skladišču krompirja

PODPORA MLADIM SE JE OBRESTOVALA

»V zadnjih tridesetih ali štiridesetih letih opažam velike spremembe v vasi. Kmetij je vedno manj, mladi jih zapuščajo v želji po boljšem zaslužku, saj kmečko delo ni dobro ovrednoteno. Da obračuna delovnih ur sploh ne omenjam. Na koncu pa moramo vsi pogledati, koliko ostane pod črto.«

Ciril je vedno podpiral otroke na samostojni poti. »Nekoč sem nameraval graditi nov hlev za krave molznice, vendar Matej z mano ni delil enake želje. Tega sem se zavedal, ker že od rosnih let obožuje cvetje. Zato sem to sprejel in skupaj z ženo sva ga podprla pri njegovi dejavnosti.« Danes je zelo ponosen ter srečen, da je vrtnarija postala uspešna družinska dejavnost in da si medsebojno pomagajo. »Če bi vztrajal in ga silil v živinorejo, pa danes tu verjetno ne bi bilo nič, ne kmetije, ne vrtnarije.«

Sabina pove, da sta z Matejem že opravila prve setve, zato pričakuje, da bodo po 15. februarju lahko začeli s prodajo sadik solate in trobentic. Vse sadike vzgajata sama, v petih rastlinjakih, od teh so štirje ogrevani. Kljub velikemu strošku je ogrevanje nujno, če želijo strankam v primernem času zagotoviti vse sadike. »Včasih smo sezono začenjali marca, zdaj pa imamo zaradi milih zim običajno že februarja polno strank v prodajalni.«

Matej in Sabina med sezono delata ves dan, dokler so stranke, ko vrtnarijo zapreta, pa nasajata korita in se pripravljata na naslednji dan. »Najina prednost je, da sva se že prej ukvarjala s pridelavo zelenjave, poleg tega pa poznava in preizkusiva prav vse sadike, ki jih prodajava, zato veva, kaj ponujava in kaj bo iz njih zraslo,« pojasni Sabina.

Ciril pa sklene prijeten pogovor: »Vesel sem, da imata Matej in Sabina delovne navade, ki jih po mojem opažanju med mladimi zelo primanjkuje. Na splošno manjka delovnih ljudi, kar je verjetno posledica tega, da je fizično delo premalo cenjeno.«

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 20. Mar 2023 at 09:46

50886 ogledov

Stop največji črni gradnji v Sloveniji!
V zadnjem času skoraj ne mine teden brez novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković tudi z represijo in uporabo nasilja, do konca zgraditi kanalizacijski kanal C0 na območju ljubljanskega vodonosnika. Gradnja neusmiljeno poteka, kljub vedno novim razkritim nepravilnostim, med drugim tudi zadnjo, da za sporno gradnjo kanala C0 investitor (MOL) potrebuje pravnomočno okoljevarstveno soglasje, vendar ga nima."Nam kradejo, vi jih pa varujete," je odmevalo med kmeti. "Na kateri strani zakona ste policaji?"Minuli teden je tako na izredni seji v Državnem zboru Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dejala, da gradnja na spornem odseku kanala C0 ni zakonita. To pomeni, da MOL na kritičnem delu, kjer se nahajajo črpališča 90 odstotkov vse pitne vode za Ljubljančane, ne sme graditi kanalizacije, dokler ne pridobi vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje. Kljub vsem znanim dejstvom pa nihče od pristojnih ne ukrepa in MOL gradnjo nadaljuje, kar je nedopustno. In ker nihče ne ukrepa, so se minuli teden množičneje aktivirali kmetje, ki so že vrsto let glavni branitelji ljubljanske pitne vode in hkrati tudi lastniki zemljišč na Ljubljanskem polju. Kljub temu, da je tako policija kot varnostna služba, ki jo najema MOL, na gradbišču nad njimi že večkrat izvajala nasilje, da jih je ljubljanski župan nezakonito razlastil ter dosegel nezakonito in protiustavno kategorizacijo zasebnih zemljišč poti za namen izgradnje kanala C0, se ne predajajo in vztrajajo pri zaustavitvi gradnje čez sporno ozemlje.Minuli petek so zato na svoji zemlji, ki je trenutno gradbišče kanalizacijskega kanala, organizirali kmečki punt in se tja pripeljali z več kot 70 traktorji, pri njihovi nameri pa jih podprlo veliko, tokrat največje število Ljubljančanov in podpornikov iz drugih krajev. Zbrane je pričakalo veliko število policajev, mestnih redarjev in najetih varnostnikov s strani MOL, ki so protestnikom z zaporo ceste želeli preprečiti dostop do gradbišča. Tam so gradbinci zasedli zemljišča z ograjami, znotraj pa je bilo polno predstavnikov varnostne službe. Zapora protestnikov ni odvrnila, zato so se do lokacije prebili čez travnike, kjer so skupaj s traktoristi na povsem miroljuben način opozorili širno Slovenijo na največjo črno gradnjo, ki trenutno poteka v naši državi. »Ti protesti se bodo ponavljali vsak petek, ker pravna država ne deluje več,« je dejal Brane Grad, lastnik več zemljišč na območju gradnje spornega kanala C0 in ponovno izpostavil, da so kmetom zasedli zemljišča in jim nezakonito odvzeli dostop do svoje lastnine.

Fri, 17. Mar 2023 at 07:46

821 ogledov

Odvzem govedi in prepoved nadaljnje reje
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan in direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt, sta včeraj predstavila ugotovitve inšpekcijskih nadzorov ter stanje na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem. Ugotovili so več kršitev glede goveda, devet živali je poginilo. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave v soboto, 11. marca 2023 opravila inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora, Kotlje. Pri nadzoru so ugotovili več kršitev pri reji in bivanjskih razmerah govedi, ki so jih redili na pregledanem kmetijskem gospodarstvu. Podpečan je dejal, da je bilo higiensko stanje v hlevu zelo slabo, pitne vode in krme v času nadzora govedo ni imelo na voljo. Našli so osem poginjenih goved, kasneje je poginilo še eno. Patolog je pri raztelesbi kadavrov v prebavilih (kapici) našel ostanke folije, kar je eden od možnih vzrokov za pogin. Uradni veterinar je odredil trajni odvzem preostalih trinajstih goved na kmetiji in trajno prepovedal rejo govedi. Živali so s kmetije odpeljali že včeraj, ko bo zaključen upravno inšpekcijski postopek, pa bo uradni veterinar ali izvedel prekrškovni postopek ali pa naznanil kaznivo dejanje.Direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt je dejal, da je Inšpektorat v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti govedi, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter znova v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja). Po uradni dolžnosti je kmetijska inšpektorica že 24. novembra lani ugotovila, da je bilo 19 govedi od 22 neoznačenih, tri so bile le delno označene, prav tako nista bili označeni dve teleti. Kmetijska inšpektorica je izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do 1. januarja 2023 živali oštevilčiti, uvedla je tudi prekrškovni postopek po Zakonu o živinoreji. 10. marca je kmetijska inšpektorica pri ponovnem ogledu kmetije našla eno poginjeno žival ter obvestila številko 112, upravni postopek pa še ni zaključen.Dr. Branko Podpečan je ob tej priložnosti pozval vse imetnike živali, da so realni in kritični glede zmožnosti ustrezne oskrbe vseh svojih živali. Če ugotovijo, da niso zmožni zagotoviti ustreznih pogojev za rejo zaradi pomanjkanje krme za živali, naj le-te čimprej oddajo oz. poiščejo pomoč. Rejce je tudi pozval, naj vedno pokličejo veterinarja za veterinarsko pomoč, ko zaznajo zdravstvene težave pri živalih, da bi se podobnim dogodkom, kot je bil ta, lahko v čim večji meri izognili. Omenil je tudi, da statistični podatki kažejo, da je tovrstnih primerov od pet do šest na leto, vzroki pa so različni, pogosto zelo osebni, zaradi starosti, invalidnosti, težav z alkoholom, finančnega zloma…, in podobno.

Thu, 16. Mar 2023 at 11:33

612 ogledov

Situacija na trgu z mlekom je "popolna hinavščina"
Presežek mleka na trgu, padajoče odkupne cene mleka in bistveno prenizek dohodek kmetov. Te težave so ponavljajoče se teme, ko gre za dejavnost prireje mleka in označujejo trenutno situacijo.Vhodni stroški se na evropskih kmetijah še niso vrnili na realno raven, zlasti ne pri cenah mineralnih gnojil. Tudi cene elektrike so še vedno nesprejemljivo visoke za kmete, obrestne mere pa še naprej naraščajo.V mlekarnah pravijo, da je padec cene mleka posledica večjih svetovnih zalog in nihanja povpraševanja po mleku in mlečnih izdelkih. Kmetje po vsej Evropi pa odgovarjajo, da je bila lani ob vseh podražitvah, rast odkupne cene mleka veliko bolj postopna, zdaj, ko se stvari dejansko umirjajo in se trg stabilizira, pa je znižanje cene takojšnje in zelo očitno. Prepričani so, da cena pada prehitro in iz popolnoma napačnih razlogov.Mednarodne cene gnojil v zadnjem času padajo, vendar so njihovi prodajalci očitno precej nenaklonjeni to prenesti na stranke. Teh težav oz,. zadržkov pa nimajo pri zniževanju cen mleka, ugotavljajo kmetje, ki trenutno situacijo na trgu z mlekom ocenjujejo kot "popolno hinavščino"."Rejci krav molznic v Evropi so trenutno priča padcu cen, kar ogroža njihove kmetije," je izjavil predsednik EMB Kjartan Poulsen. Po kratkem obdobju cen, ki so skoraj pokrile stroške, sta naraščajoči obseg in vse manjše povpraševanje povzročila škodljivo neravnovesje na trgu.Razmere na trgu so težke, v mnogih evropskih državah - tudi pri nas - pa politični odločevalci dopuščajo trgovcem, da s trgovskih polic počasi potiskajo domače nacionalne blagovne znamke in jih nadomeščajo z izdelki iz tujine, kupljenimi po dampinških cenah. V Evropi že potekajo močni protesti proti nepoštenim trgovskim praksam (Belgija in Francija). Politiki bi morali posredovati in narediti konec temu nepoštenemu vedenju, saj bomo brez ustrezne regulacije kmalu dosegli točko, ko bo že preveč izrinjenih in uničenih, poti nazaj pa ne bo več.Slovenija: Povprečna odkupna cena mleka je v februarju znašala 51,70 EUR/100 kg, medtem, ko je še januarja dosegala 53,73 EUR/100 kg.

Thu, 16. Mar 2023 at 09:03

525 ogledov

Nizozemski kmetje so proteste spremenili v zmago na volitvah
Na Nizozemskem so ustanovili Kmečko državljansko gibanje, ki je po pričakovanjih doseglo visok rezultat na deželnih volitvah. Na Poljskem bodo tožili kmetijskega ministra, ker je zavajal kmete. V treh državah je napovedan splošni protest in oblikovanje skupnega foruma.Evropski kmetje se vse bolj bojijo za prihodnost in preživetje, kar nakazujejo tudi z organiziranjem protestov. Te dni so se podali na bolgarske ulice, ker nasprotujejo uvozu žita in sončnic iz Ukrajine.Kmečka stranka na NizozemskemNa Nizozemskem ima ta oblika odpora tudi politične konotacije. V tej državi so včeraj potekale deželne volitve, ki so določile sestavo senata, med strankami pa je bilo tudi Kmečko državljansko gibanje (Boer Burger Beweging - BBB). Kot pišejo Nizozemski mediji je BBB v sredo pretreslo politično krajino na Nizozemskem in zmagalo na pokrajinskih volitvah, ki določajo sestavo senata. Prvi rezultati kažejo, da je osvojilo kar 15 od skupno 75 sedežev v senatu, s pooblastili za blokiranje zakonov, sprejetih v spodnjem domu parlamenta. Konservativna stranka VVD premierja Marka Rutteja je padla z 12 na 10 sedežev.BBB meni, da je problem onesnaženosti kmetij z dušikom pretiran in da bodo omejitve, ki jih načrtuje sedanja vlada, povzročile zaprtje kmetij in pomanjkanje hrane.Vodja BBB Caroline van der Plas je za The Hague dejala, da so volilni rezultati "neopisljivi".Tožba proti ministruNa Poljskem so kmetje od začetka leta na ulicah. Opozarjajo na težke razmere na trgu, padec cen žita na svetovnih borzah, vojno, ki je povzročila naval blaga čez vzhodno mejo in kmetijstvo v tej državi z nizkimi cenami postavila ob zid.Poudarjajo, da se počutijo izigrane s strani vlade. Podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Henryk Kowalczy je kmetom svetoval, naj pridelek žit skladiščijo, a so zaradi padca cen zdaj na izgubi in zato razmišljajo o njegovi tožbi."Prešteli smo vsaj šest javnih govorov Henryka Kowalczyka kot podpredsednika vlade in ministra za kmetijstvo, v katerih je trdil, da bi morali kmetje narediti zaloge žita, ker se bodo odkupne cene dvignile. To je rekel kot predstavnik poljske vlade, zavajal je kmete in jih izpostavil strašnim izgubam," je povedal Bronisław Węglewski, predsednik kmetijske zbornice Lodź.Kmetje so razočarani, saj se cene njihovih pridelkov nižajo, povpraševanja po njih pa skorajda ni. Nova setev je pred vrati, vložki pa vse dražji.Tamkajšnji sindikat kmetov Solidarnost je napovedal nadaljevanje protesta proti uvozu sladkorja in perutnine iz Ukrajine, podobnega mnenja pa sta tudi ostali kmečki organizaciji Agrounia in Prevareno selo. Splošni protest v Varšavi je vse bolj verjeten.Združeni kmetjeTudi področne organizacije iz Poljske, Romunije in Bolgarije so napovedale oblikovanje skupnega foruma in vabile tudi druge države, da se jim pridružijo. Njihovo povabilo je bilo naslovljeno na Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta, ministre za kmetijstvo in evropske poslance. Predstaviti poskušajo probleme, ki ne dosežejo Evropske komisije, katere politika nima nobene povezave z realnostjo na terenu.Ponavljajo, da so največji problem ostanki ukrajinskega žita v teh državah in da pritiska ne zdržijo več. Bolgarija opozarja, da se žita iz EU in Ukrajine ne smejo mešati, ker so pridelana po različnih tehnologijah. Sredstva, ki so v EU prepovedana, so v Ukrajini dovoljena. Upravičeno se sprašujejo, zakaj se jim zapoveduje določeno pridelavo in upoštevanje stroge zakonodaje, ko pa to v tem primeru to sploh ni pomembno.Janusz Wojciechowski, komisar Evropske komisije za kmetijstvo umirja razmere. Napovedal je, da je le vprašanje dni, kdaj bo odobrena pomoč, ki jo pripravljajo za Poljsko, Romunijo in Bolgarijo - države, ki so zaradi uvoza iz Ukrajine najbolj prizadete. Jasno je, da bodo sredstva aktivirana iz kriznih rezerv, vprašanje pa je če je to res prava rešitev.

Wed, 15. Mar 2023 at 09:15

1128 ogledov

Kmečki punt na gradbišču kanala C0
Prvi, “kmečki punt”, se bo odvil na lokaciji gradnje kanalizacijskega kanala v petek, 17. marca 2023, ob 13:45 pri gradbišču kanala C0, ob Obvozni (Nemški) cesti (gradbišče se nahaja po Nemški cesti iz smeri Ježica proti Šentvidu. Približno na sredini Nemške ceste je izvoz na desno na široko makadamsko cesto s tablo “Separacija in betonarna Šuštar”). Kot navajajo navodila organizatorjev bo tam avto s slovensko zastavo. Po približno 700 m makadama parkirajte ob desni strani. Shod bo potekal približno 200 m naprej od mesta za parkiranje. Pot do kraja protesta bo označena, tam bodo tudi ljudje, ki vas bodo usmerili. Obujte primerno obutev za travnik in prinesite slovenske zastave in transparente! Kmetje in drugi, ki jim je mar za čisto pitno vodo vas vabijo, da se jim pridružite in jih podprete.Drugi protest pripravljajo pred vrati mestne občine Ljubljana, v ponedeljek 20. marca 2023, ob 14:30. Protest bo širše narave proti zanemarjanju ljubljanskega zdravstva in ogrožanju čiste pitne vode.

Wed, 15. Mar 2023 at 08:39

582 ogledov

Pisani smrčki
... Vse to so radovedni smrčki pri govedu s katerimi se srečujemo na terenih. Vedno radovedno ovohavajo naše fotoaparate in jih z veseljem tudi obliznejo in tako na njih pustijo svoj pečat.
Teme
Najzvestejši naročniki Kmečki glas 80 let Ciril Bergant Vrnarstvo Pr'Pušavc

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Prihodnost kmetije je v dobrih rokah