Vreme Naročite se
Kompostni hlev in senik na kmetiji Napotnik
Klara Lovenjak KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 9. november 2022 ob 14:00

Odpri galerijo

Družina Napotnik: Jakob z ženo Anito, Gašper ter starša Cvetka in Peter

Na kmetiji Napotnik se obsežna ter zahtevna gradnja, ki poteka v treh sklopih in zajema senik z dosuševalno napravo in grabežem, kompostni hlev za krave molznice ter ureditev avtomatskega krmljenja, počasi bliža zaključni fazi. Celotna naložba, ki bo stala blizu dveh milijonov evrov, vsebuje inovativne rešitve ter največje možno udobje za živali.

Če izvzamemo vmesne podražitve, negotovo situacijo ter skrb zaradi zagotavljanja sredstev, vse birokratske ovire, obremenjenost z zahtevno administracijo ter naporna pogajanja z izvajalci, vendarle lahko pretehtajo prednosti naložbe. Udobju se pridruži izboljšana učinkovitost dela in avtomatizacija nekaterih delovnih procesov, čez čas pa tudi boljši prihodek. Prvi rezultati bivanja v novem hlevu so že vidni in potrjujejo pravilnost odločitve.


				Gašper Napotnik			Gašper Napotnik

»Idejni vodja projekta je bil brat Gašper,« brez obotavljanja pove Jakob, nosilec in gospodar kmetije. S številnimi ogledi sodobnih hlevov sta predvsem iz Avstrije prenesla dobre prakse in zamisli v svoj projekt, pri čemer ju je ves čas vodila misel, da mora hlev kravam nuditi najboljše možno udobje. To je bilo tudi vodilo pri odločitvi za kompostni hlev, kar je bila težka odločitev, saj ti niso preveč razširjeni, o njih pa krožijo različna mnenja in izkušnje. »Prejšnji hlev za krave sicer še ni bil povsem za odpis. V njem so bile krave proste, dobro je funkcioniral okoli tri desetletja, vendar so se v tem času živali zelo spremenile, okvir se jim je zvišal za 10 do 15 centimetrov, spremenile pa so se tudi zahteve po dobrobiti, zato smo morali nujno nekaj spremeniti,« pojasnjuje Gašper, ki na kmetiji vodi predelavo mleka in se intenzivno ukvarja s selekcijo ter čredo osvežuje z izjemnimi živalmi, ki imajo velik genetski potencial.

Na prvi pogled drzna naložba, ki je za marsikoga nepredstavljiva, izvedena v najtežjih možnih časih za gradnjo, pa le še dodatno potrjuje njihov pogum, odločenost ter predanost ohranitve prireje mleka na domači kmetiji.

 

KOMPOSTNI HLEV ZA MAKSIMALNO UDOBJE

Krave v novem hlevu bivajo sedem mesecev, trenutno prihaja prva zima, ki jo bodo preživele v njem. Selitev je potekala letos marca, ko je bilo zelo mrzlo in je bila izdelana prva polovica hleva. Vanjo so vselili krave in nadaljevali z gradnjo druge strani, saj je stari hlev stal na isti lokaciji kot sedaj nov.

»V prejšnjem hlevu so imele nekatere krave težave z vstajanjem v boksih, pojavljale so se jim odrgnine, danes pa so te iste krave povsem druge živali.« Na kompostu lahko udobno ležijo, kot bi bile na pašniku, kar izredno dobro vpliva na njihovo počutje.

Kompostni hlev je zgrajen po evropskem klasičnem načinu. Pri krmilni mizi so rešetke, spodaj je jama, samo na ležalnem delu pa kompost. »Tisti pravi kompostni hlevi imajo po vsej površini kompost in krmilno mizo na obeh straneh, kar pomeni, da se živali en dan krmijo na eni strani, naslednji dan pa na drugi, kar pa pri nas zaradi omejenosti s prostorom ni bilo izvedljivo.« To namreč pomeni, da bi krava potrebovala vsaj 20 do 30 m², česar pa jim ne bi mogli zagotoviti.

»Zahteve po udobju in dobrem počutju živali so vedno večje, živalim pa kompostni hlev predstavlja najboljšo možno nastanitev. Poleg tega so ta sistem reje zelo pozitivno sprejeli tudi kupci.«

 

Ležalna površina je debela 25 centimetrov in sestavljena iz drobno rezanih zelenih sekancev (veje in vrhovi smreke), ki jih kupita pri lokalnem ponudniku. Krave so bile prva dva meseca le na sekancih, nato pa sta začela dodajati žagovino. Nastiljata jo na tri tedne oz. odvisno od zunanje temperature in vlažnosti, dvakrat na dan pa s traktorjem vso kompostno ležalno površino prerahljata. Žagovino kupujeta, priznata pa, da je za vzdrževanje komposta porabita manj, kot sta jo prej potrebovala za nastiljanje ležišč v starem hlevu. Na tri tedne porabita dobrih 10 m³ žaganja, ki ga ročno razmečeta po površini. »Poleti, ko je bilo tako vroče in suho, skorajda dva meseca ni bilo potrebe po nastiljanju. Ves časa so v pogonu tudi ventilatorji, ki mešajo zrak in s tem hkrati sušijo kompost.«

Za vzdrževanje primerne higiene in suhosti je rahljanje komposta nujno in obvezno, skrbeti pa je treba tudi za primerno naselitev. Hlev ne sme biti prenaseljen, trenutno imajo krave na voljo 12 m² ležalne površine, kar je veliko. Zamenjavo komposta načrtujejo pred zimo, saj naj bi se vsebina ležalne površine zamenjala enkrat na leto.

 

Zaradi velike porabe električne energije v seniku in predvsem njene trenutne cene že v kratkem načrtujejo še izpeljavo projekta sončne elektrarne.

PREDELAVA SENENEGA MLEKA IN PRODAJA NA DOMU

Ker obdelujejo 40 hektarjev površin, se zavedajo, da za povečevanje črede nimajo možnosti, kar pa zaradi domače predelave niti ni prvotni cilj. Krav molznic je 54 (skupaj s presušenimi), z mlado živino (telice, biki) pa jih je 132. Čreda je sestavljena iz krav rjave in črno-bele pasme, številčno nekoliko prevladuje slednja. Odstavljena teleta imajo svoj hlev, prav tako biki. Ob tem brata Napotnik omenita, da za bikce trenutno ni nobenega povpraševanja. »Ponudba je velika, intenzivni pitalci teleta uvažajo iz tujine, pozna pa se, da ugašajo manjše kmetije, ki so včasih za samooskrbo vzredile enega bika na leto.«

Mlečnost se je v obdobju po vhlevitvi že povišala in je trenutno med 31 in 32 litrov po kravi. Krave krmijo s tremi vrstami sena (različno ga mešajo po košnjah zaradi kakovosti), vitaminsko-mineralno mešanico in koruznim in ječmenovim šrotom (20 % ječmena in 80 % koruze). Vse komponente obroka zmešajo v mešalni prikolici in dodajo še nekaj pivskih tropin, ki pa so jim šteti dnevi, saj jih po pridobitvi certifikata za seneno mleko ne bodo več krmili. »Za prehod na seneno prirejo smo se odločili že leta 2016, ko smo kravam zadnjič krmili koruzno silažo. Še vedno smo jim poleg suhe krme krmili tudi travno silažo, zdaj pa smo jo povsem umaknili iz prehrane. Razlog za to je v predelavi mleka, saj ga 1/3 predelamo v domači sirarni.

 

V kompostnem hlevu se je zdravje krav močno izboljšalo. Ne beležijo nobenih poškodb vimena ali parkljev niti odrgnin po nogah in sklepih.

Krave so dobro odreagirale na spremenjen krmni obrok in niso veliko izgubile na mlečnosti. V lanskem letu so krave rjave pasme v standardni laktaciji namolzle v povprečju 7000 kilogramov, črno-bele pa več kot 9000 kilogramov oz. že blizu 10.000 kilogramov mleka,« pojasni Gašper in doda, da pri vsebnostih rjave krave dosegajo za 20 do 30 desetink več beljakovin in maščob.

»Kombinacija obeh pasem je za nas zelo primerna, ker sta si pasmi glede telesne konstitucije zelo podobni, pa jima ustreza tudi krmni obrok. Zjutraj dobijo obrok iz mešalne prikolice, zvečer pa za zdaj še svežo nakošeno travo. V molznem robotu dobijo tudi krmila za molznice, količina pa je odvisna od mlečnosti. Pogostost obiska molznega robota je velika in znaša 2,9- do 3,3-krat na dan. Robot ima še 30 % rezerve ali prostega časa, vendar ne stremijo k njegovi popolni obremenitvi. Polna kapaciteta hleva bi sicer dopuščala 70 krav, vendar bi se s tem zmanjšal razpoložljiv prostor na posamezno kravo. »Tako bi tvegali manjše število obiskov robota, nižjo mlečnost in druge težave, zato povsem poln hlev ni vedno optimalna rešitev,« je prepričan Gašper.

Krave so se hitro privadile, v enem tednu je vse delovalo tako kot mora, se pa še vedno dogaja, da kakšna krava zvečer ostane nepomolzena. Ponoči raje ležijo in se nato molzejo zjutraj, nekatere od njih pa morajo včasih tudi nagnati v čakališče pred robota. Ko bo v zaključni fazi (prihodnje leto) zmontiran še krmni robot, pričakujeta več aktivnosti v hlevu tudi ponoči.

 

Za tako obsežno naložbo je ogromno administrativnih del, znanja, pogajanj in pregovarjanj z izvajalci ter stresa in neprespanih noči. To redkokdo vidi in razume.

 

KAKOVOSTNO SENO, SUŠENJE IN SONČNA ELEKTRARNA

»Osnova za sušenje sena v novem seniku je sončna energija. V seniku s pomočjo zračnega kanala lovimo topel zrak izpod strešne kritine in ga spodaj vpihavamo v seno. Ko pa sonca ni, sušenje poteka s pomočjo notranjega kroženja zraka oz. sušenja v zaprtem zračnem krogu s toplotno črpalko. Pri tem zrak kroži preko sena, kjer se navlaži do toplotne črpalke, ki ga razvlaži in segreje,« na kratko povzame Jakob in doda, da je v optimalnih pogojih seno suho v dveh dneh. Seno je zelo kakovostno, krave ga rade jedo, kar potrjuje tudi dobra mlečnost. Spravljajo po deset hektarjev na enkrat, kar pomeni, da so prvo košnjo spravili in posušili v treh delih.

»Letos je bila sicer huda suša, zato imamo sena le še za dober mesec.« Nekaj sena, lucerne in slame so zato že nakupili, prav vse seno, ki je večinoma iz tujine, pa ima opravljene analize, ki nudijo vpogled v dejansko kakovost.

Kar zadeva delo, je vsak teden malo manj obremenitev, sama gradnja pa traja že predolgo, kar leto in pol, vmes se je tudi precej dražila. »Čakamo še nekaj opreme, avgusta letos bi moralo biti že vse zaključeno, zdaj je november, pa še vedno ni konec,« pove Jakob. »Ker ključna dela niso odvisna od nas, nam v tej fazi ostane le še priganjanje, saj moramo ujeti določene roke. Prej je bila izgovor koronakriza, pomanjkanje delavcev, potem razne podražitve in težave z dobavo materiala …, skratka, vedno je bilo nekaj.«

Skupna naložba je ocenjena na skoraj dva milijona evrov, od tega bo slaba polovica nepovratnih sredstev, drugo bodo pokrili z lastnimi sredstvi in krediti. V načrtu je še obvezna sončna elektrarna, saj je cena elektrike postala prevelik strošek. Projekt je že pripravljen, streha hleva je ogromna, in čeprav lega ni optimalna, je svetlobe dovolj. »Če vsak mesec dobiš račun za elektriko, ki znaša 2800 evrov, potem resno razmišljaš o alternativnih rešitvah.

»Konstrukcija za hlev se je med gradnjo podražila za 40 %, čeprav smo jo vmes poenostavili. Če je ne bi, bi se podražila celo za 140.000 evrov.«

PODRAŽITVE MED GRADNJO

Gradbenim delom so intenzivno poskušali brzdati ceno. »Zaradi vseh podražitev in razmer na trgu smo se soočali s potencialnim dvigom cen za letošnja gradbena dela za okoli 10 % ali 60.000 evrov. S tem se nismo strinjali in uspešno argumentirali zamudo izvajalca pri sami izvedbi del, ki je bila več kot trimesečna,« pove Jakob in rejcem svetuje, da se poglobijo v vse pogodbe, saj so podražitve velikokrat lahko neupravičene. Je pa res, da tovrstna pogajanja zahtevajo veliko dela in energije. »Sprva smo bili seznanjeni s precej manjšimi številkami, vmes pa se je zgodilo ogromno presenečenj, tudi neprijetnih.«

Na dan namolzejo 1400 litrov mleka, letno pa ga v mlečne izdelke, ki jih večino doma prodajo, predelajo 120.000 litrov, preostalo količino mleka pa odkupi GPZ.« Plačajo nam ga po konvencionalni ceni – trenutno je to 53 centov po litru mleka, brez davka, saj se zliva v enako cisterno kot mleko z drugih kmetij.

»Za seneno mleko torej nimamo boljše cene, ga pa prirejamo izključno zaradi domače predelave. V naslednjih letih bomo zato poskušali povečati količino predelanega mleka in neposredno prodajo na domu. Majhna sirarna je sicer precejšnja omejitev, njeno povečanje pa povezano z veliko naložbo,« pojasni Gašper in v smehu doda, da je trenutni sirarski kotel že vsaj deset let premajhen. Redijo tudi nekaj prašičev za zakol, njihovo meso pa predelajo v suhomesnate izdelke (salame, klobase, želodce, slanino, vratovino, ocvirke in mast), izdelke pa prav tako prodajo v domači prodajalni.

Gašper veliko pozornosti posveča selekciji. Prihodnje leto namerava prodati vsaj 20 plemenskih telic ali prvesnic, običajna praksa pa je prodaja mladih krav po telitvi. Lahko se pohvali, da so nekaj telic prodali v Avstrijo in da letos po njih ponovno povprašujejo, poleg tega pa tudi pri nas obstaja trg zanje. Žal na splošno še vedno velja, da je za kravo z dobrim genetskim potencialom v Sloveniji težko iztržiti več denarja. »Zato moram kupcu pojasniti, zakaj je naša telica vredna 2000 evrov, čeprav je njena realna vrednost na koncu še vedno višja od izkupička prodaje.«

 

POUDAREK NA VELIKEM OKVIRJU IN KONZUMACIJSKI SPOSOBNOSTI

Presajanje zarodkov pri kravah (embriotransfer), s čimer skrbijo za hitrejši genetski napredek črede, prakticirajo že dalj časa in uspešno sodelujejo z veterinarji. S tem dosegajo hitrejše širjenje najboljše genetike in pridobivajo številne kakovostne potomke. Živali, ki so plod embriotranferja, so dražje, vendar jih ne prodajajo veliko. »Pomembno je namreč, komu in kam prodaš takšno žival. Pazljivost ni odveč, ker če oskrba teh vrhunskih živali ni dobra, potem ni rezultatov, in če se kupcu nakup ne povrne, ne bo zadovoljen.«

Za presajanje zarodkov uporabijo najboljše telice ali krave – darovalke, ki jih pripravijo do superovulacije s hormoni za razvoj večjega števila zarodkov in jih semenijo s semenom vrhunskih bikov. Zarodke nato vnesejo v druge telice ali krave – prejemnice. V čredi imajo veliko bikovskih mater, so pa Napotnikovi v selekcijsko delo vložili veliko sredstev. Cilj je namreč tudi prodaja vrhunskih plemenskih živali. »Kupujemo živali na avkcijah po tujini oz. tudi zarodke iz Kanade, Amerike, Nizozemske in te linije tudi uspešno razvijamo. Veliko poudarka damo kravjim družinam in iščemo najboljše za naše pogoje reje.«

Pozorni so na obliko živali, predvsem velik okvir, dobro vime in noge. »Naša usmeritev ni na najvišjo mlečnost, ampak v lepe in dolgožive živali, ki imajo velik okvir in veliko konzumacijsko sposobnost. Ker so krave krmljene pretežno s senom in voluminozno krmo, potrebujejo velik okvir in prostornino vampov za konzumiranje velike količine krme. Tudi to je razlog, da imamo kompostni hlev, ker so živali ekstremno velike in so v ležalnih boksih lahko hitro utesnjene.«

Napotniki svojo zgodbo vztrajno gradijo naprej. Posvečajo se prednostim in uspešno odpravljajo pomanjkljivosti ter znajo izkoristiti priložnosti. Prepoznali so jih tudi v prireji senenega mleka vrhunske kakovosti, ki ga predelajo v skuto, jogurte, smetano, zorjene in mlade sire, namaze z okusnimi dodatki začimb in zelišč, sladoled in številne druge mlečne izdelke. S tem pa uspešne zgodbe še ni konec, zaradi osredotočenosti na nujen in konstanten razvoj sledijo namreč nadaljevanja.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 7. Jun 2023 at 07:00

390 ogledov

Nekaj korakov pred slovenskimi standardi reje
V njem je prostora za tisoč živali, zgrajen pa je po najnovejših nemških standardih, ki so usmerjeni predvsem v izboljšanje počutja plemenskih svinj. Reja v novem hlevu jim zagotavlja več gibanja, prilagojene krmne obroke ter krajši čas ukleščenosti ob prasitvi. Po vzoru novih nemških predpisov bodo svinje ob prasitvi ukleščene največ pet dni.Rok Lančič, mladi gospodar kmetije, pojasni, da so imeli v starem hlevu poskusni prasitveni boks, kjer so svinji vrata odprli peti dan po prasitvi, da se je lahko prosto gibala. Ker so bili zadovoljni z rezultati, so se odločili ta sistem uvesti tudi v novem hlevu. Pretekli teden je bil sicer še prazen, vendar je do vselitve svinj in mladic manjkalo le še nekaj dni. »Odločitev za gradnjo je bila prava, s tem smo se pridružili še drugim prašičerejcem na našem koncu, ki so v zadnjem času investirali v nove objekte za prašiče.«To je vsekakor napredek, saj je bilo še nedolgo nazaj zatišje na področju gradenj v prašičereji. Po dolgem obdobju nizkih cen prašičev so se trenutno izboljšale. »Stanje v dejavnosti je zadovoljivo, vendar brez močne volje in delovne vneme ne gre,« pravi Rok in izpostavi podporo družine. »To je bila družinska želja ali načrt, zato so me pri gradnji vsi podpirali in vem, da tudi vsi stojijo za mano. Prepričan sem, da se bo investicija hitro pokrila in da bomo v prihodnje lažje in z veseljem nadaljevali z dejavnostjo.«

Tue, 6. Jun 2023 at 07:01

465 ogledov

Predvideni ukrepi Nature 2000 na Barju so neustavni!
Zadružna zveza Slovenije (ZZS) je izpolnila zavezo, ki jo je barjanskim kmetom dal predsednik ZZS Borut Florjančič in na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pridobila mnenje o ustavnosti in zakonitosti režima Natura 2000 za obdobje 2023-2028 na Ljubljanskem barju. Iz mnenja izhaja, da so določbe Zakona o ohranjanju narave, na katere se sklicuje predlog Uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (Uredba PUN), neskladne z Ustavo Republike Slovenije. Posledično so neustavne innezakonite tudi vse določbe Uredbe PUN, s katerim se posega v človekove pravice in svoboščine.Predvideni ukrepi Nature 2000 na Barju so neustavni!Zadružna zveza Slovenije je naročila izdelavo pravnega mnenja o nekaterih pravnih vprašanjih, zvezanih z omejitvami, ki jih za kmetijska zemljišča na Ljubljanskem barju uvaja predlog Uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (v nadaljevanju: Uredba PUN). Mnenje, katerega avtorja sta dr. Rajko Pirnat, redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in dr. Katja Štemberger, asistentka na Pravni fakulteti v Ljubljani, je včeraj predstavil predsednik ZZS Borut Florjančičv na Igu, pri čemer so ključne ugotovitve naslednje: 1. Vlada nima ustreznih pooblastil, da s podzakonskim aktom, kot je uredba, omejujejo izvrševanje temeljnih ustavnih pravic (pravica do zasebne lastnine in pravica do svobodne gospodarske pobude);2. Vse določbe predloga Uredbe PUN, ki predstavljajo poseg v pravice, zlasti ustavne pravice pravnih in fizičnih oseb oziroma nalagajo obveznosti, ki zmanjšujejo možnost uresničevanja ustavnih pravic, so neustavne;3. Tudi relativno podrobna ureditev v neki uredbi EU ne zadošča po slovenskem pravu, da vlada ureja ukrepe, ki vsebinsko pomenijo omejevanje ustavnih pravic posameznikov in pravnih oseb;4. Če ukrepi kadarkoli v prihodnje postanejo zakoniti in v skladu z ustavo, je kmetom potrebno zagotoviti ustrezno odškodnino!Kmetje in druge osebe, ki jih prizadenejo ukrepi Uredbe PUN, če bo sprejeta in uveljavljena, lahko v enem letu od njene uveljavitve vložijo pobudo za oceno njene ustavnosti in zakonitosti ter hkrati predlagajo Ustavnemu sodišču, da do končne odločitve zadrži njeno izvajanje. Po mnenju avtorjev je namreč mogoče izkazati, da škoda, povzročena z izvrševanjem Uredbe PUN presega morebitne škodljive posledice, če do izvrševanja Uredbe PUN ne pride. Predsednik ZZS je poudaril: »Pravno mnenje daje trden temelj dosedanjim pogajalskim zahtevam glede predloga Uredbe PUN, od katerih kmetijske organizacije ne odstopamo. To je umik vseh režmov Natura 2000 in prostovoljno izvajanje vseh prilagoditev kmetijskih praks, ki pa morajo biti usklajene tudi s kmetijsko stroko in deležniki.« zaključil je, da »Državni organ seveda lahko pri presojanju istih vprašanj zavzame drugačno stališče in uredbo sprejme. Če bo uredba s spornimi določbami sprejeta, bomo nemudoma na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo njene ustavnosti in zakonitosti ter vložili zahtevo za njeno začasno zadržanje. O delovanju vlade bomo obvestili tudi Evropsko komisijo.«Več o tem in dogajanju na Igu pa v prihodnji številki.

Mon, 5. Jun 2023 at 13:56

488 ogledov

Številne negativne odločbe Finančne uprave RS (FURS)
Prejeli smo več klicev kmetov, ki so prejeli negativno odločbo Finančne uprave RS (FURS) o zmanjšanju ali odpisu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaradi suše v letu 2022.Ker se izračunani deleži škode večini ne skladajo z realnim stanjem in dejanskim izpadom pridelka, so nad odločbami ogorčeni. Zato smo za nadaljnja pojasnila glede izračuna deležev škode povprašali pristojne, a za zdaj prejeli le odgovor, da je v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode, izdelava končne ocene škode zaradi naravne nesreče v kmetijski proizvodnji v pristojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Kmetijsko ministrstvo pojasnjuje, da za potrebe izračunov FURS za izdajo odločbe po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZKPZ), ministrstvo na podlagi končne ocene škode, ki je narejena po posamezni kulturi za posamezen GERK, izračuna povprečno poškodovanost posamezne parcele. Za potrebe izračunov FURS, za izdajo odločbe po ZPKZ, ministrstvo na podlagi končne ocene škode, ki je narejena po posamezni kulturi za posamezen GERK, izračuna povprečno poškodovanost posamezne parcele. Pri izračunu se upošteva celotna površina parcele, povprečna poškodovanost parcele pa se prizna le v deležu ocenjene poškodovanosti GERK-ov, ki ležijo na tej parceli.Delež poškodovanosti za potrebe zmanjšanja ali odpisa prispevkov po ZPKZ se izračuna upoštevajoč podatke o parcelah kmetijskih in gozdnih zemljišč. Prav tako je pomembno dejstvo, da FURS upošteva zgolj tista zakupna razmerja, ki so uradno priglašena (dejanska uporaba ter zakup pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS).Drugače je pri odobritvi sredstev za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji, ki se posameznikom lahko odobrijo skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN). V tem primeru se škoda upošteva glede na ocenjeno poškodovanost kulture na posameznem GERK-u (gozdna zemljišča so torej izzveta). Pri odločitvi pa se upoštevajo vsa pravna razmerja, o katerih podatke vodi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Torej tudi morebitni neformalno urejeni zakupi zemljišč.Kot navajajo na spletni strani KGZS pa morebitna zavrnilna odločba za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izdana po ZPKZ, nikakor ne pomeni zavrnitve tudi iz naslova izplačila sredstev zaradi odprave posledic škode v kmetijstvu.»Za izplačilo sredstev zaradi odprave posledic škode v kmetijstvu je delež poškodovanosti izračunan z upoštevanjem podatkov o GERK-ih. Vlada RS je 25. 5. 2023 sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022 in v ta namen zagotovila sredstva v višini 25 milijonov evrov. Izdaja odločb s strani ARSKTRP upravičencem iz tega naslova še sledi - po besedah ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko bodo izdane v mesecu juliju 2023,« še navajajo na KGZS.

Thu, 1. Jun 2023 at 13:05

642 ogledov

Izboljšano počutje in več gibanja za svinje
Na kmetiji Lančič, v Žihlavi, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, so minuli teden odprli nov hlev za plemenske svinje in vzrejo pujskov.Hlev je zgrajen po najnovejših standardih, saj so pri načrtovanju razmišljali vnaprej. Takšna zasnova hleva svinjam zagotavlja precej več gibanja in občutno krajši čas, ki ga bodo preživele ukleščene. »Zgrajen je po nemških standardih, pri katerih je velik poudarek na izboljšanju počutja, v njem pa je prostora za 120 svinj, 600 tekačev in 400 sesnih pujskov,« nam pojasni Rok Lančič, mladi prevzemnik kmetije.Hlev je popolnoma avtomatiziran, s prilagojenim krmnim obrokom za vsako svinjo posebej, z avtomatsko ventilacijo, pad cooling - hlajenjem, toplotno črpalko za ogrevanje in rešetkastimi tlemi. Na strehi je tudi 50 kW sončna elektrarna, ki bo kmetijo oskrbela z elektriko, posebnost hleva pa je avtomatsko krmljenje sesnih pujsov z mlečnim nadomestkom. Več pa v prihodnjem tednu.

Tue, 30. May 2023 at 09:32

711 ogledov

Se obeta premik z mrtve točke?
Bodo kmetje v petek, 9. junija, končno uspeli v pogajanjih?Zadnja pogajanja z MKGP so se namreč ustavila na mrtvi točki, saj kmetje od postavljenih zahtev ne odstopajo, predstavniki vlade pa ves čas ponavljajo besede, da se nič ne da. Te besede so v bistvu ponovili že tolikokrat, da jim skoraj verjamejo že sami. Do sedaj niso ugodili še nobeni zahtevi kmetov, od MKGP pa kmetje niso prejeli nobenih predlogov, zagotovil ali rešitev.Smiselnost vseh nadaljnih pogajanj na resornih ministrstvih, vsaj glede na nično stopnjo napredka, postaja precej vprašljiva. Predstavniki kmetov so namreč po zadnjem protestu povedali, da dokler vlada ne umakne Uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 in novele o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali, ne bodo ponovno sedli za pogajalsko mizo. Pa so. In tem dejansko izgubili delček ostrine in celo zaupanja. "Vztrajajte," jim kličejo slovenski kmetje, jih spodbujajo in računajo nanje ter jim zaupajo pravilne odločitve. Pogajanja se v tem času zdijo kot nekakšno sredstvo za pomiritev in umiritev kmetov, vlada pa verjetno računa na njihovo zaposlitev z obsežnimi poletnimi sezonskimi deli na kmetijah in s tem pomanjkanjem časa za stopnjevanje protestnih aktivnosti. In, če to resnično drži, potem so se verjetno nekoliko ušteli, ker kmetje še vedno ostajajo povezani kot že dolgo ne, v pričakovanju prihodnjega razvoja dogodkov.

Mon, 22. May 2023 at 12:17

670 ogledov

V Srbiji je vlada s kmeti že dosegla dogovor
Po večurnih pogajanjih v vladni stavbi so se srbski kmetje in predstavniki njihove vlade dogovorili naslednje: - Povišanje subvencij z 9.000 (76,76 evrov) na 18.000 dinarjev 153,52 evrov (6.000 (51,17 evrov) za dizelsko gorivo + 3.000 (25,59 evrov) neposredno);- Premija za mleko se zvišuje s 15 (0,13 evra) na 19 (0,16 evra) dinarjev za liter;- Poveča se nadomestilo za krave molznice s 30.000 (255,87 evrov) na 40.000 dinarjev (341,16 evrov) na kravo;- Letos bodo ukinili 50 odstotkov prispevka za odvodnjavanje, prihodnje leto pa v celoti;- Ureditev stanja pri uvozu mleka in mlečnih izdelkov;- Pogovor z mlekarnami;- Analize in razprave glede uvedbe mlečnih kvot;- Analiza načina organiziranja žitnega trga;- Uvedba modrega dizla s 1. januarjem 2024;- Takojšnji začetek pogovorov o novi kmetijski politiki in politiki subvencioniranja.Protest je zato ustavljen, kmetje so se že vrnili domov. Protestirali so pet dni, po sobotnih pogajanjih pa so umaknili barikade. V raziskavi Agrokluba je proteste kmetov tam podprlo 84,3 odstotka vprašanih.
Teme
kompostni hlev kmetija Napotnik Topolšica

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Kompostni hlev in senik na kmetiji Napotnik