Vreme Naročite se

Preusmeritev na molznega robota predstavlja veliko dela - projekt je treba resno preučiti in načrtovati.

komentarji