Rejci s pomočjo živinorejske službe v Sloveniji na sejmu v Gornji Radgoni predstavljajo plemenske telice lisaste, črno-bele in rjave pasme, plemenske bike, pitance in krave dojilje lisaste in izvorne rjave pasme, limuzin in šarole pasme ter telice lisaste pasme za za prirejo mesa in dva vola, prav tako izvorne rjave pasme. Razstavljene živali so v večini že potomke bikov, ki so bili kot mladi bikci genomsko testirani in so dosegli nadpovprečne genomske teste. Živali je strokovna komisija tudi ocenila, o rejskih dosežkih pa si preberite v eni od prihodnjih izdaj Kmečkega glasa.