Igor Hrovatič je bil pred iztekom leta 2018 imenovan za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. »Že več kot trideset let delujem na področju kmetijstva in razvoja podeželja, zato sem seznanjen z življenjem kmetov in težavami, s katerimi se srečujejo, ter poznam delovanje sistema na lokalnem in nacionalnem nivoju, kar povezujem z ostalimi sektorji, predvsem z živilsko predelovalno industrijo,« je novi varuh povedal na prvi novinarski konferenci, ki je pretekli teden potekala na kmetijskem ministrstvu. Izpostavil je promocijo lokalno pridelane hrane in izpostavil skrb za slovenskega kupca ter vse deležnike v verigi. Njegov predhodnik dr. Jože Podgoršek je prenehal mandat z imenovanjem na mesto državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu, v novem petletnem obdobju pa Hrovatič namerava nadaljevati in nadgrajevati dosedanje delo. Več vsebine preberite v 5. številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo 30. januarja 2019.