Zakaj so bili pogoji vhlevitve kokoši nesnic tarča negativne strokovne in javne kritike, kako prepoznati pozitivno govorico telesa pri govedu in psih ter ob tem oceniti kazalnike dobrega počutja, kako razumeti razvoj vedenja med sesanjem pri udomačenih prašičih ter vpliv poletne gorske paše na počutje molznic v Alpah, so bile glavne štiri predstavitve raziskav o vedenju živali na letošnjih Ločniškarjevih dnevih, ki so jih pripravili na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z njimi so ugledni tuji in domači predavatelji osvetlili stanje na različnih področjih živinoreje ter prikazali najnovejše raziskovalne dosežke. Svoje poznavanje različnih tem iz etologije, genetike in mlekarstva so dokazali tudi študenti s svojimi magistrskimi in doktorskimi disertacijami, komisija pa je med njimi izbrala letošnjega nagrajenca Ločniškarjeve nagrade. Zanimovo tematiko si preberite v 50. številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo 12. decembra 2018.