Sieta van Keimpema podpredsednica Evropskega odbora za mleko meni, da je položaj kmetov na evropskem trgu mleka čedalje bolj težaven. »Poleg Nemčije, kjer so januarja stroški prireje za kilogram mleka znašali 41,81 centov, v istem obdobju pa so mlekarne zanj plačale v povprečju samo 36,75 centov, se velike razlike pojavljajo tudi v drugih državah, saj cene mleka še zdaleč ne pokrivajo stroškov prireje. Po podatkih EU observatorija za mleko so bile cene v marcu 2018 na Nizozemskem 35,50, v Franciji 34,22 ter v Belgiji 31,97 centov na kilogram mleka, stroški prireje pa so v omenjenih državah znašali več kot 40 centov.« Kot pravi Keimpema je zaskrbljujoče, da nosilci kmetijske politike v EU preprosto sprejemajo te razlike med stroški in ceno mleka in ne uvajajo ukrepov za dolgoročno stabilnost trga. To pasivno vedenje opisuje z besedami: »V 39. členu Lizbonske pogodbe je navedeno, da je treba kmetijski skupnosti zagotoviti primeren življenjski standard, vendar v praksi ni videti takšnih naporov.«

»Celo majhne spremembe v obsegu prireje lahko sprožijo velika nihanja cene«, je dejal Jens Schaps, direktor direktorata za enotno skupno ureditev trgov, ekonomiko in analizo kmetijskih trgov, ki zaradi naraščanje količine mleka na EU trgu, pričakuje nadaljnjo znižanje cene. Kmetom zato svetuje, da se v večjem obsegu združujejo v organizacije proizvajalcev, ki bi se morale z mlekarnami pogajati o količini, ceni in kakovosti mleka.