Dobro počutje živali je širok pojem in zajema telesno in duševno zdravje živali, je ugodno razmerje med izkušnjami pozitivnih in negativnih čustvenih stanj in odgovarja na vprašanja o obnašanju, boleznih, poškodbah in optimalnih pogojih reje živali kot so prehrana in uhlevitev. S temi vprašanji se med drugim ves čas ukvarja etologinja doc. dr. Manja Zupan s katedre za znanosti o rejah živali na Oddelku za zootehniko na Rodici. V prvi vrsti je znanstvenica, nato pedagoginja, ki priznava, da je raziskovanje čustev pri živalih njena velika strast, z razumevanjem rezultatov svojega raziskovalnega dela pa je osvojila izredno širino pogleda na neko problematiko. Je vodja prvega slovenskega raziskovalnega projekta na tem področju, s pomočjo katerega bodo ocenili dobro počutje slovenskih prašičev in perutnine v konvencionalnih in alternativnih sistemih reje. Več si preberite v 11. številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo 14. marca 2018.