Kmetje so odvisni od razlike med prihodki in stroški prireje, zato je pridelava kakovostne osnovne krme na travinju in njivah ključnega pomena. Dobra prireja je odvisna od pravilne sestave krmnih obrokov, ki jih potrebujejo posamezne živali. Z obrokom rejci vplivajo na količino in sestavo mleka, kar je osnova za njegovo ceno. Koruzna silaža je pri nas ena od glavnih sestavin obroka za krave molznice, vendar pa samo zelo kakovostna silaža zagotavlja visoko konzumacijo suhe snovi, ki je predpogoj za visoko mlečnost. Več si preberite v aktualni 10. številki Kmečkega glasa, v prilogi o koruzi.