V Slovenski Bistrici je potekala skuščina Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije (DTS), ki so jo dopolnili s strokovnimi predavanji in ogledom dobrih praks na kmetijah Hajšek pri Makolah in Frešer na Pohorju. Opozorili so na zaraščanje travinja, njiv in izgubo kmetijskih površin zaradi urbanizacije. Sklenili so, da bodo kot društvo s svojimi predlogi še aktivneje opozarjali državne inštitucije o pomembnih kmetijskih ukrepih. Več o poteku skupščine si preberite v 44. številki tednika Kmečki glas, ki je izšel 1. novembra 2017.