V Osemenjevalnem centru Preska pri Medvodah so organizirali dan odprtih vrat s predstavitvijo bikov. Obiskovalci so se seznanili s številnimi novostmi v ponudbi bikovega semena in obsežnejšim katalogom bikov, ki zajema tudi ponudbo testiranih, genomskih in mladih bikov lisaste pasme iz Osemenjevalnega centa Ptuj. Strokovni komentatorji so poudarjali pomembnost uporabe semena mladih bikov s katerimi rejci v svojo čredo vnesete večji rejski napredek, modernejši tip živali in s tem tudi boljši zaslužek.

Pri vseh pasmah je v zadnjem letu zaznati velik napredek, intenzivno se odvija tudi genotipizacija krav in mlade živine pri črno-beli pasmi. V analizo so poslali že 500 vzorcev bikov in krav te pasme, z njo pa nadaljujejo in zbirajo vzorce ušesnega hrustanca pri kontroliranih kravah v čredah zainteresiranih rejcev. Kot pojasnjuje doc. dr. Marija Klopčič strokovna vodja za črno-belo pasmo, k temu spodbujajo predvsem rejce bikovskih mater ter potencialnih bikovskih mater. Več si preberite v prihodnji 41. številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo 11.10.2017.