V 25. številki Kmečkega glasa, ki izide 21. junija 2017 si v posebni prilogi Sodobni hlevi, preberite o gradnji hleva z zunanjo klimo za 42 krav molznic, v katero se je aktivno vključil gospodar kmetije Marko Rotovnik in tako prihranil kar nekaj denarja. Spoznajte mlado družino Mlakar iz Šmarja-Sap, kjer uspešno redijo mlado pitano govedo kar v šotoru ter spoznajte delo v novem kompostnem hlevu, ki so ga zgradili na kmetiji Janeza Hočevarja v Zapogah pri Vodicah. Vse to in še več pa si preberite v tiskani izdaji priloge.