»Povprečna boniteta tal v Sloveniji je 41,5 in samo šest odstotkov tal v Sloveniji presega 60 bonitetnih točk. Lakirnica v občini Hoče - Slivnica pa bo umeščena ravno v prostor, kjer boniteta zemljišča presega 60 točk,« se je na primer Magne Steyr navezala prof. dr. Helena Grčman in dodala, da je v občinskih načrtih na pozidavo obsojenih še 57.000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Prof. dr. Janez Marušič, upokojeni krajinski arhitekt je povedal, da »vsak dan izgubimo deset hektarjev kmetijskih zemljišč.« Prevlada političnega mnenja nad stroko, odsotnost regionalnega načrtovanja in prevelika pristojnost 212 slovenskih občin v prostorskem načrtovanju,... Našteta dejstva so le del izsekov okrogle mize o varovanju kmetijskih zemljišč Oddelka za agronomijo na Biotehniški fakulteti. Več o razpravi, ki je potekala 8. maja si preberite v 20. številki Kmečkega glasa, ki izide v sredo 17. maja 2017.