Po poročanju Evropskega združenja za mleko (European Milk Board - EMB), ki povezuje rejce krav molznic iz šestnajstih držav Evropske unije, namerava Evropska komisija v prihodnjih mesecih sprostiti intervencijske zaloge in na trgu prodati 400.000 ton posnetega mleka v prahu. Kot pravijo na EMB-ju bo to za evropske rejce krav molznic nov udarec, saj se kljub rastočim odkupnim cenam, še vedno soočajo z veliko krizo v prireji mleka. Ravno nasprotno pa trdi Erhard Richarts, strokovnjak za mlekarstvo na nemškem Inštitutu za ekonomijo iz Kiela, in v poročilu, ki ga je pripravil za italijansko ekonomsko podjetje za analize trga mleka in interpretacijo trendov v mlekarstvu (Clal), navaja, da prodaja zalog ne bo usodna in ne bo povzročila močnejših cenovnih nihanj v letošnjem letu. Več si preberite v 10. številki Kmečkega glasa, ki izide 8. marca.