Z naraščanjem odkupne cene mleka v zadnji polovici preteklega leta se je razpoloženje evropskih kmetov nekoliko izboljšalo. Letošnje napovedi za svetovni in evropski trg z mlekom so obetavne, kljub časovno neopredeljenim napovedim o naraščanju količin mleka v evropskih državah in začasnim izrednim ukrepom EU za zmanjšanje prireje kravjega mleka. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.