Po desetih letih soočanja z birokracijo in neštetimi težavami pri pridobivanju dovoljenj za selitev gospodarskega poslopja iz sredine mestnega naselja Logatec je maja lani družini Maček uspelo pridobiti dovoljenje za gradnjo novega hleva. Hlev za 90 krav dojilj je končno podobo dobil letošnjo jesen, pred mesecem dni pa so vanj že vselili čredo 38 krav dojilj na prezimovanje. Tako kot prejšnji začasni hlev, tudi novi predstavlja izpeljano zamisel Tomaža Mačka in njegovega sina Blaža, ki sta jo realizirala ob pomoči projektantov in obrtnikov.

Več si preberite v 47. številki Kmečkega glasa, ki izide 23. novembra 2016.